Bel voor meer natuur!

Wie de stap wil zetten naar bewust telefoneren, kan vanaf nu ook al sms’end en bellend een project van Limburgs Landschap vzw steunen. De  GSM-operator ELLO-Mobile schenkt namelijk een deel van de winst aan goede doelen.

Kies je als (nieuwe) klant voor het project “Genieten van unieke riviernatuur aan de Maas” van Limburgs Landschap vzw, dan gaat de winst naar de uitbreiding van de natuur langs de Grensmaas.

Limburgs Landschap vzw wil het gebied graag uit breiden tot 515 ha. Hierin zijn 9 hectare sleutelpercelen vervat. Deze sleutelpercelen zullen de mogelijkheid bieden om een verbinding te maken tussen het natuurgebied Mazenhoven en Negenoord-Kerkeweerd. Op die manier ontstaat er één aaneengesloten natuurgebied langsheen de Maas over de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maasmechelen.

Om de terreinen op een duurzame manier te exploiteren voorziet Limburgs Landschap vzw aankoop van beheermateriaal. Ook het vee wordt uitgebreid door de aankoop van extra Konikpaarden en Gallowayrunderen. Deze zelfredzame grote grazers zorgen voor een natuurlijke begrazing. Afhankelijk van hun voedselbehoeftes bepalen ze mee hoe het landschap er jaarrond uit ziet. Hierdoor ontstaat dynamische en unieke riviernatuur.

Daarnaast zal Limburgs Landschap vzw investeren in de aankoop van opruimmateriaal. Dit is nodig om de massale hoeveelheden zwerfvuil langs de oevers op te ruimen dat achterblijft na overstromingen. Jaarlijks zetten een honderdtal vrijwilligers zich hiervoor in.

Tot nu toe werd al 56 385 euro ingezameld voor dit project. Bedankt aan alle bellers!

Ga naar www.ello-mobile.be om ons project te steunen.
stardekk ×