terug naar overzicht

Natuurgebieden

Stamprooierbroek

Het Stamprooierbroek (Kinrooi, Bree) is een van de paradepaardjes van Limburgs Landschap vzw. Niet alleen omdat hier de roots van de vereniging liggen, maar ook omdat het gebied samen met het nabijgelegen Hasselterbroek en de Zig een totaal beheerde oppervlakte van meer dan 400 ha kent. Voor de dagvlinders (met o.a. bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder) en libellen (met o.a. vroege glazenmaker, glassnijder en gevlekte glanslibel) behoort het tot de ’top 5’-spots in Vlaanderen.
Vanaf het Woutershof kan je via een uitgebreid wandelroutenetwerk makkelijk de mooiste plekjes van het gebied ontdekken.Stroommoeras van de A-beek

Het Stamprooierbroek is een restant van wat ooit een enorm stroommoeras was. De A-beek vloeide er in een kom en was plaatselijk tot één kilometer breed. Rond 1870 werd het gebied grotendeels drooggelegd door de aanleg van een afwateringskanaal, de Lossing.
Momenteel bestaat het natuurgebied uit elzenbroekbossen, wilgenstruwelen, open moeraszones, natte graslanden, eikenbossen en plaatselijk enkele heiderestanten. De elzenbroekbossen en wilgenstruwelen komen hier talrijk voor, maar op Vlaams niveau zijn ze vrij zeldzaam. Dat maakt het Stramprooierbroek bijzonder. In deze natuurbossen wordt niet ingegrepen. De natuur kan er zijn gang gaan. Doordat Limburgs Landschap vzw ondertussen eigenaar is van aaneengesloten blokken, kunnen we ook de vergaande ontwatering counteren. O.a. met stuwen wordt het kostbare water opgehouden. Dat komt de natuurbossen ten goede en maakt tevens de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van het zuur laagveen met ondermeer zeldzame soorten zoals grote boterbloem en mattenbies.

Draag jouw steentje bij voor dit gebied:
Stort jouw gift op rekening  IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Stamprooierbroek’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.


PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | parking Woutershof, Grootbroekstraat, Kinrooi
Routes | groene route (3,3 km), bruine route (3,7 km), blauwe route (1,5 km), oranje route (10,2 km)

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.

Conservator
| Frans Verstraeten, via secretariaat Limburgs Landschap vzw
Start beheer | 1973
Oppervlakte in beheer | 162ha 20a 98ca
Oppervlakte visiegebied | 258ha 72a 17ca
Natuurtypes | waterlopen, moeras, bos, heide, grasland
Kenmerk historisch moeras
Opvallende verschijning | grote boterbloem
stardekk ×