terug naar overzicht

Natuurgebieden

Broekbeemd

Natuur langs de Herk

Nabij het centrum van Wellen liggen twee natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw, die beheerd worden met de hulp van de vrijwilligers van ‘t Bokje.
In het zuiden is dat de Broekbeemd en in het noorden, tussen Wellen en Alken, de Grote Beemd.
Hun naam verklapt het al, het kan er nat zijn. ’Beemd’ staat namelijk voor ‘een hooiland in een beekvallei’. Waar het te nat is, wijst een knuppelpad je de weg, zodat je van de prachtige voorjaarsbloeiers en hooilanden kan blijven genieten.Van bossen naar beemden

Vrijwel in het centrum van Wellen ligt het natuurgebied de Broekbeemd. Toen Limburgs Landschap vzw er samen met de plaatselijke vereniging ’t Bokje startte, waren vele terreinen sterk verruigd en/of beplant met populieren.
In 1992 startte er het eerste Limburgse begrazingsproject met Schotse hooglandrunderen. En dit project heeft zijn nut duidelijk bewezen. De vegetatie is er gevarieerder geworden.
Langzaamaan worden de populierenbestanden omgevormd tot een mozaïeklandschap met vochtige ruigtes, inheemse bosjes, kleine landschapselementen en kalkmoeras. Dat kalkmoeras (of alkalisch laagveen) is zeer zeldzaam: de totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt maar een 10-tal ha. En de Broekbeemd omvat daar een mooi stukje van, met heel wat zeldzame planten- en diersoorten als paddenrus, schubzegge en tangpantserjuffer. Het beschermen waard dus! Het water van de talrijke bronnen in het gebied wordt in een tiental poelen opgevangen om vervolgens naar de oude bedding van de Herk te stromen. Dat al dit zuivere water interessante soorten aantrekt, hoeft geen betoog. Een van de poelen werd zelfs speciaal voor de kamsalamander aangelegd.


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Broekbeemd’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 

PRAKTISCHE INFO

Start wandeling | Parking gemeentehuis, Dorpsstraat, Wellen
Routes | gele route (3 km)

Een wandelfolder met kaart en meer info over het gebied is gratis verkrijgbaar in het Toeristisch infokantoor van Wellen. Je kan ook onze wandelbox  aankopen.
Een digitale route kan je hier  downloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelrouters van Limburgs Landschap vzw waaronder die van Bergerven.

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.


Conservator
| Gert Appeltans, gert.appeltans@telenet.be
Start beheer | 1989
Oppervlakte in beheer | 27ha 23a 24ca
Oppervlakte visiegebied | 42ha 33a 45ca
Natuurtypes | bronnen en poelen, vochtige graslanden, moerassige ruigtes, essen-olmenbossen
Kenmerk | kalkmoeras, kleinschalig cultuurlandschap
Opvallende verschijning | paddenrus, schubzegge, kamsalamander


stardekk ×