terug naar overzicht

Natuurgebieden

Negenoord-Kerkeweerd

Natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem) was ooit een grindwinningsgebied. Nu is het een van de vele natuurgebieden die zowel langs Belgische als langs Nederlandse zijde van de Grensmaas worden/zijn ingericht. Zo ontstaat tegelijkertijd een groot grensoverschrijdend ‘rivierpark Maasvallei’ van meer dan 2500 hectare, wordt er aan grindwinning gedaan én krijgt de rivier meer ruimte. Hierdoor wordt de kans op overstromingen beperkt.

Oog in oog met de natuur
In natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd zorgen de Konikpaarden en Galloway runderen jaarrond voor het beheer. Zij zorgen dat er een mozaiëkstructuur ontstaat met open plekken, bloemenrijke ruigtes en bosjes. Sinds kort helpt ook de bever een tandje mee. Door dat ‘vreetwerk’ en de aanvoer van kalkrijk grind en zaden uit het zuiden, vind je in Negenoord-Kerkeweerd bloemen en planten terug die je elders in Limburg (behalve de Maasgebieden) bijna niet terugvindt.
Van dat bloemenparadijs profiteren op hun beurt weer een heleboel vlinders en bijen zoals de zeldzame knautiabij en de kleine parelmoervlinder.

Struinen voor avonturiers
De natuur is van iedereen. Omdat Negenoord-Kerkeweerd zo uitgestrekt is, mag je in de struinzone rond struinen. Paden liggen er niet, maar je kan wel die van Konikpaarden of de Galloway runderen volgen en je in ‘the middle of nowwhere’ wanen.
Om voldoende rust voor zowel de grote grazers als de andere wilde dieren in het gebied te laten, vragen we je wel om geen honden in de struinzone te nemen. In de rest van het gebied op de wandelpaden zijn honden wel welkom, maar dan aangelijnd.

Op de oude Maasarm (inderdaad, vroeger lag Negenoord-Kerkeweerd aan de andere kant) kan je overnachten in een kampeervlot of varen op een fluisterboot. Meer info vind je op www.dewissen.be of aan de balie van Maascentrum De Wissen in Stokkem.

 
Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Negenoord’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

PRAKTISCHE INFO


Start wandelingen | parking Maascentrum De Wissen, Stokkem
Routes | oranje route (5,2 km), groene route (2,5 km), rode route (13,1 km)


Honden zijn welkom in het gebied enkel op de wandelpaden en steeds kort aangelijnd. Aan de rand van het gebied is een hondenlosloopzone. Voor meer info over deze en andere zones en bepalingen kan u terecht bij de infoborden aan de hoofdingangen van het gebied. 

Op bepaalde zones in het gebied kan ook gevist worden. Meer info hierover vind je in het visreglement links onder. 


Conservator | Albert Baenens, a.baenens@skynet.be
Start beheer |1996
Oppervlakte in beheer | 177ha 70a 29ca
Oppervlakte visiegebied | 206ha 12a 86ca
Natuurtypes | graslanden, ruigten, pioniers, vochtige graslanden, moerassige ruigtes, essen-olmenbossen
Kenmerk | rivierenlandschap met extensieve begrazing
Opvallende verschijning | zwarte populier

stardekk ×