terug naar overzicht

Natuurgebieden

Bergerven

Natuurgebied Bergerven strekt zich uit over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem. Bergerven ligt aan de rand van het Kempens Plateau in een historische meander van de Maas. Door grindontginning tussen 1973 en 1992 ontstonden er verschillende plassen, samen goed voor ruim 50 ha open water.

Natuur onder constructie

Tussen 2007 en 2010 werd natuurgebied Bergerven ingericht. Door dit natuurinrichtingproject werd de natuurwaarde van het gebied nog verhoogt. Zo werd ruimte gemaakt voor boomrijke natte en droge heidevelden, heischrale graslanden en (brem)struwelen. Opvallende planten zijn nu al rode dopheide en drijvende waterweegbree. Langs het noordelijke deel van de grootste plas werden landtongen en ondiepe zones gecreeërd. Een ideaal biotoop voor amfibiëen.
Dat Bergerven het goed doet wat vogels betreft, blijkt uit de uitgebreide inventarisatielijst (met o.a. stellopers, grondeleenden en duikeenden). Zelf kan je naar vogels turen vanuit de vogelkijkhut.
En de extraatjes zoals de oeverzwaluwenwand en een kunstnest voor de visarend zullen die rijkdom alleen maar ten goede komen.
De openheid van natuurgebied Bergerven proberen we te verzekeren door extensieve begrazing met Galloway runderen en Konikpaarden, maai- en hakhoutbeheer.

Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Bergerven’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 

PRAKTISCHE INFO


Start wandelingen
| parking Kapel van de Weerstand, Brugstraat, Rotem
Routes | groen (2,1 km), blauw (7,1 km), rood (9 km), geel (14,7 km)

Een wandelfolder met kaart en meer info over het gebied is gratis verkrijgbaar in het Toeristisch infokantoor van Maaseik en Dilsen-Stokkem. Je kan ook onze wandelbox  aankopen.
Een digitale route kan je hier dowloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap vzw waaronder die van Bergerven.

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.

 

Conservator | Jean Dreessen, jean.dreessen@gmail.com
Start beheer | 1994
Oppervlakte in beheer | 166ha 96a 87ca
Oppervlakte visiegebied | 193ha 98a 34ca
Natuurtypes | waterplas, natte en droge heide, vochtig weiland, moerasbos, eikenbos, dennenbos
Kenmerk | waterplassen, boomrijke heide
Opvallende verschijning |rode dopheide, nachtzwaluwstardekk ×