terug naar overzicht

Natuurgebieden

Oud Kanaal

Natuurgebied het Oud Kanaal ligt in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Voor de aanleg moeten we terug naar het einde van de 18de eeuw. De Franse bewindvoerders gaven toen opdracht tot het graven van ’Le Grand Canal du Nord’. Na de nederlaag van Napoleon in Rusland werd dat plan evenwel opgeborgen. Tot Willem I een deel van het plan onder het stof vandaan haalde en het kanaal doopte tot de ’Zuid-Willemsvaart’. Na moderniseringswerken (tussen 1930 en 1934) om grotere schepen toe te laten, ontstond een afgesloten schilderachtige kanaalarm, het Oud Kanaal.


De natuur en stijlvolle woningen bezorgden het Oud Kanaal en omgeving ooit het label van ’schoonste hoekje van Limburg’. Het grootste deel van de begroeiing op het eiland tussen het Oud Kanaal en de huidige Zuid-Willemsvaart wordt ingenomen door bossen. Langs de kanaalarm staan oude zomereiken en op het water drijven gele plomp, watergentiaan, waterviolier... Wat de vogels, betreft kunnen boomklever, groene specht en glanskop vernoemd worden. Een bijzonder vermelding verdienen de bruine korenbout en smaragdlibel, beide zeldzame libellen.


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Oud Kanaal’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | Er is geen bewegwijzerde wandelroute.

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.


Conservator | Marc Stevens, mstev@scarlet.be
Start beheer | 1985
Oppervlakte in beheer | 12ha 84a 75ca
Oppervlakte visiegebied |12ha 04a 28ca
Natuurtypes | open water, bos, struweel
Kenmerk | oude kanaalarm
Opvallende verschijning |bruine korenbout

stardekk ×