terug naar overzicht

Natuurgebieden

Platte Lindenberg

In het natuurgebied de Platte Lindenberg (Dilsen-Stokkem) snijdt de steilrand van het Kempisch plateau zich van noord naar zuid door het landschap, net zoals in natuurgebied de Vossenberg. In het begin van de 20ste eeuw werden op de Platte Lindenberg verscheidene kleinschalige zand- en grindgroeves geëxploiteerd. Deze groeves zijn al enkele decennia buiten gebruik, maar hebben hun stempel op het landschap duidelijk achtergelaten.

In natuurgebied De Platte Lindenberg groeien hoofdzakelijk dennen die ooit werden aangeplant. Maar er komen ook structuurrijke, oude bossen met zomer- en wintereiken voor. De wintereik is zeldzamer dan zijn broer de zomereik, die vooral op rijkere gronden voorkomt. Ondanks hun bladeren die sterk op elkaar lijken, kan je de twee soorten in de zomer vrij gemakkelijk uit elkaar houden: de wintereik heeft een lange bladsteel, terwijl de zomereik een korte bladsteel heeft. Een ezelbruggetje om het te onthouden: een korte broek in de zomer(eik), een lange broek in de winter(eik). Voor de vruchtsteel geldt het omgekeerde: de wintereik heeft een eikel met een (zeer) korte steel, terwijl de zomereik een (lange) steel heeft.

Op dee enkele open plekken die in deze bossen te vinden zijn, komen nog typische heideplanten, zoals bijvoorbeeld struikhei. Maar ook het pijpenstrootje en valse salie kan je hier terugvinden. Deze soorten wijzen op een schrale of voedselarme grond.

Tussen het pijpenstrootje of de heide, kan je met wat geluk de heidesabelsprinkhaan terugvinden. Voor deze soort heb je goede ogen nodig, want hij verstopt zich graag in heidestruiken.

PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | Kapel van de Weerstand, Brugstraat, Dilsen-Stokkem  Routes | rode route (9 km), oranje route (9,9 km), paarse route (12,1 km), gele route (14,7 km)

Honden zijn welkom in het gebied enkel op de wandelpaden en steeds kort aangelijnd. Voor meer info kan je terecht bij de infoborden aan de hoofdingangen van het gebied of via ons kantoor.


Wandelfolders zijn gratis te bekomen in Maascentrum De Wissen, het Domherenhuis en bezoekerscentrum Hengelhoef.

Een digitale route kan je hier dowloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap vzw waaronder die van Platte Lindenberg/Vossenberg.

Conservator | Jean Dreessen, jean.dreessen@gmail.com

Start beheer | 2007
Oppervlakte in beheer | 81ha 88a 79ca
Oppervlakte visiegebied | 153ha 57a 27ca
Natuurtypes | waterplas, natte en droge heide, vochtig weiland, moerasbos, eikenbos, dennenbos
Kenmerk | waterplassen, boomrijke heide
Opvallende verschijning | rode dopheide, nachtzwaluw

stardekk ×