terug naar overzicht

Natuurgebieden

Vossenberg

Natuurgebied Vossenberg van Limburgs Landschap vzw ligt op de steilrand van het Kempens plateau. In het natuurgebied wisselen open en boomrijke heideterreinen en bossen elkaar af.

Veel meer dan struikhei alleen
Van de typische purperen hei van de Kempen kan je dus ook hier in de nazomer genieten. Want dan staat de struikhei in bloei. Op de schralere graslanden van dit natuurgebied zie je hier en daar ook de zeldzame gaspeldoorn. De gele op brem lijkende bloemen van deze plant trekken heel wat bijen en andere insecten aan.

Heide voor de nachtzwaluw
In de boomrijke heideterreinen broedt de nachtzwaluw. Deze zeer schuwe, grondbroeder heeft een uitstekend camouflagekleed, zodat predatoren hem niet kunnen opmerken. Ook de boompieper weet deze vrijstaande bomen te gebruiken voor zijn kenmerkende baltsvlucht, waarbij hij met schokkende bewegingen als een parachute naar de top van de boom vliegt.


Biodiverse bossen
Het grootste gedeelte van dit natuurgebied is echter bos. Je kan er de naaldhoutaanplanten met hoofdzakelijk grove dennen terug vinden, maar ook oudere inheemse, structuurrijke gemengde berken en eikenbossen. In de oudere bossen met genoeg dood hout voelt de zwarte specht zich goed thuis. Op langere termijn zal Limburgs Landschap vzw de naalhoutbossen geleidelijk aan laten omvormen naar natuurlijke loofbossen of heide.

Door de Vossenberg loopt de oude spoorwegbedding Maaseik-Hasselt, waarover het huidige fietsroutenetwerk loopt. Vanop dit fietspad kan je duidelijk de steilrand van het Kempens plateau waarnemen.

 
Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Vossenberg’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | Er is geen bewegwijzerde wandelroute.

Een digitale route kan je hier dowloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap vzw waaronder die van Platte Lindenberg/Vossenberg.

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.


Conservator
| Jean Dreessen, jean.dreessen@gmail.com
Start beheer | 1994
Oppervlakte in beheer | 40ha 26a 02ca
Oppervlakte visiegebied | 94ha 42a 63ca
Natuurtypes | waterplas, natte en droge heide, vochtig weiland, moerasbos, eikenbos, dennenbos
Kenmerk | waterplassen, boomrijke heide
Opvallende verschijning | rode dopheide, nachtzwaluw

stardekk ×