terug naar overzicht

Natuurgebieden

Hasselterbroek

t Hasselterbroek (op de grens van Bree en Kinrooi) was vroeger een heidegebied. Die heide maakte plaats voor weilanden, die op hun beurt weer stilaan verdwenen ten voordele van akkerland. De opkomst van de maïsvelden was zo uitgesproken dat in het begin van de jaren negentig gevreesd werd dat de weiden (en bijhorende vogels) voorgoed uit het landschap zouden verdwijnen. Voor het Hasselterbroek waren de prioriteiten dan ook vrij snel duidelijk: heide en graslanden.
Vanaf het Woutershof kan je via een uitgebreid wandelroutenetwerk makkelijk de mooiste plekjes van het gebied ontdekken.
Uitgestrekt gebied met weidevogels

Inmiddels is het Hasselterbroek een weidevogelreservaat van meer dan 25 ha. Speciaal voor de weidevogels werden er een aantal maatregelen uitgevoerd: er kwamen waterpartijen en plas-drasovergangen. Dit bleek echter niet voldoende om soorten zoals de wulp, watersnip en grutto een echte toekomst te verzekeren. Vandaar dat het accent nu ligt op de uitbreiding van de oppervlakte grasland en een meer intensief, maar aangepast beheer in samenwerking met lokale landbouwers .

Mozaïeklandschap door grote grazers
Een ander facet van het Hasselterbroek is het mozaïeklandschap. Hier wisselen heidevelden, graslanden, ruigten, bossen en waterpartijtjes elkaar af. Deze zone wordt begraasd door Konikpaarden en Galloways. Hierdoor ontstaan prachtige bosranden met eglantier, kamperfoelie en braam, die zeer geliefd zijn bij dagvlinders en libellen. Ook de boomkikker vaart er wel door!


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Hasselterbroek’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

  

PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | parking Woutershof, Grootbroekstraat, Kinrooi
Routes | groene route (3,3 km), bruine route (3,7 km), blauwe route (1,5 km), oranje route (10,2 km)
Een digitale route kan je hier dowloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap vzw waaronder die van ’t Hasselterbroek.

Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.

Conservator | Guido Knoops, guido.knoops@gmail.com
Start beheer | 1992
Oppervlakte in beheer | 191ha 08a 02ca
Oppervlakte visiegebied | 305ha 60a 26ca
Natuurtypes | graslanden, poelen, mozaïeken
Kenmerk | weidevogelgebied
Opvallende verschijning | roodborsttapuit

 

stardekk ×