terug naar overzicht

Natuurgebieden

Hengelhoef

Natuurgebied en bezoekerscentrum Hengelhoef liggen langs de vallei van de Roosterbeek. Ontdek al wandelend de eeuwenoude historiek en beleef met volle teugen de verscheidenheid aan landschappen. Je hebt de keuze uit 3 wandelroutes. Een gratis wandelfolder is te verkrijgen in het bezoekerscentrum. Wie verder wil wandelen kan vanuit Hengelhoef ook het nabijgelegen heidegebied Den Teut en Ten Haagdoornheide verkennen.


Eerst even naar binnen

Vlakbij de parking ligt Bezoekerscentrum Hengelhoef van Limburgs Landschap vzw. Het is een gerenoveerd Kempisch hoevetje in vakwerkbouw uit de 19de eeuw. Het deed ooit dienst als woning voor de boswachter. Je kan er terecht voor informatie over de natuur in het algemeen en de heide in het bijzonder.

Gevarieerd landschap
De aangeplante dennenbossen, stille getuigen van de mijnindustrie, wisselen elkaar af met gemengde loofbossen met beuk, ruwe berk en zomereik. Een waar paradijs voor paddenstoelen! Elk jaar, in de herfst, zakken dan ook paddenstoelenspecialisten van heinde en ver naar Hengelhoef af.
Langs de vijvers, tussen de bossen, hooi- en weilanden kronkelt de Roosterbeek zich door Hengelhoef. Daar vertoeft ook de zeldzame beekoeverlibel, die voor de afzet van haar eitjes zuurstofrijk stromend water nodig heeft.
In het voorjaar geven de hoogstamboomgaarden vlakbij het bezoekerscentrum een waar schouwspel met hun witte en roze bloesems. Hoogstammige fruitbomen zijn sterker en vragen minder bestrijdingsmiddelen dan de handige maar zeer plaaggevoelige laagstamplantages. Ze bieden meer woonruimte en een rijk gedekte tafel voor allerlei vogels en kleine zoogdieren. Van de appels perst Limburgs Landschap vzw elk jaar appelsap. Je kan het aankopen in het bezoekerscentrum van Hengelhoef.
Onder de twee hoogspanningslijnen die het gebied doorkruisen komen heideterreinen voor. Ze worden o.a. beheerd via begrazing door onze kudde Kempense heideschapen.
Op een van de landduintoppen liet de vrome familie de Beeckman de Vieusart-Wittouck een kapel bouwen, opgedragen aan de Moeder Gods.
Die duinen ontstonden tijdens de laatste ijstijden door de overheersende westenwind die tijdens droge perioden het naakte zand van drooggevallen beek- of rivierbeddingen wegblies.


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Hengelhoef’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 

PRAKTISCHE INFO

Start wandelingen | parking Bezoekerscentrum Limburgs Landschap, Hengelhoefdreef 6, Houthalen-Helchteren
Routes | groene route (3 km), blauwe route (7 km), rode route (13 km)
Door het natuurgebied lopen bewegwijzerde wandelroute die je hier digitaal kan dowloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap, waaronder die van natuurgebied Hengelhoef.


Honden zijn welkom in het gebied op de wandelpaden en steeds kort aangelijnd.


Conservator
| Timmers René - r.haenraets@gmail.com
Start beheer |2002
Oppervlakte in beheer | 137ha 80a 82ca
Oppervlakte visiegebied | 123ha 76a 75ca
Natuurtypes | vijver, moeras en veenbos, schraal grasland en heide, hoogstamboomgaard, naaldbos
Kenmerk | oud bosverleden
Opvallende verschijning | voorbeeld van natuurgerichte recreatie

stardekk ×