terug naar overzicht

Natuurgebieden

Slangebeekbron

Natuurgebied de Slangebeekbron ligt vrijwel in het centrum van Zonhoven. Het gebied bestaat voornamelijk uit (voedselarme tot meer voedselrijke) waterplassen, moeraszones en kleine heideterreinen. Een vochtig, soortenrijk hooiland vult het geheel aan. De plassen zijn naar alle waarschijnlijkheid voormalige vijvers die passen in de Zonhovense traditie van viskweek (wijer=vijver). Met al dat water is het geen wonder dat men in de Slangebeekbron maar liefst 24 soorten libellen, waaronder de koraaljuffer en Kempense heidelibel, noteerde! Vermeldenswaardig is de ‘Manerik’ een merkwaardige stuifzandduin begroeid met heide en gagel.


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Slangebeekbron’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

PRAKTISCHE INFO


Start wandeling | Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes in het gebied. 
Routes | Geen


Honden zijn welkom in het gebied,maar enkel op de paden en steeds kort aangelijnd. 


Conservator
|Maurice Schepers, Moleneindeweg 12b2, 3520 Zonhoven, maurice.schepers@telenet.be
Start beheer | 1972
Oppervlakte in beheer | 11ha 82a 15ca 
Oppervlakte visiegebied | 29ha 78a 64ca
Natuurtypes |waterplas, rietmoeras, wilgenstruweel, vochtig hooiland, natte heide
Kenmerk | gevarieerd natuurterreintje te midden van woonzones
Opvallende verschijning | bont dikkopje, groentje, moerasviooltje, zonnedauw, heikikker

stardekk ×