terug naar overzicht

Natuurgebieden

Grote beemd

Natuur langs de Herk

Nabij het centrum van Wellen liggen twee natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw, die beheerd worden met de hulp van de vrijwilligers van ‘t Bokje.
In het zuiden is dat de Broekbeemd en in het noorden, tussen Wellen en Alken, de Grote Beemd.
Hun naam verklapt het al, het kan er nat zijn. Beemd’ staat namelijk voor ‘een hooiland in een beekvallei’. Waar het te nat is, wijst een knuppelpad je de weg, zodat je van de prachtige voorjaarsbloeiers en hooilanden kan blijven genieten. LINK

Terug gemeengoed

De Grote Beemd is een gebied met heel veel potentieel. Het werd vroeger gebruikt als “gemene weides”, waar alle Wellenaren tegen betaling aan de gemeente hun vee konden laten grazen. Dit gebeurde nadat de eigenaars hun percelen hadden gehooid in de zomer. De dieren mochten er in om de “achtermoat” af te grazen. Omdat het aantal Wellenaren met eigen koeien sterk afnam, verdween dit gebruik en werd het gebied volgeplant met populieren om toch opbrengst te krijgen van hun gronden.
Limburgs Landschap vzw probeert er het kleinschalig cultuurlandschap zoals momenteel nog te zien is rond de Graetmolen en in de Graeterbeemd in ere te herstellen. Dit gebeurt in samenwerking met plaatselijke boeren en jagers. Via maaibeheer streven we naar een verbetering van de hooilandjes met pinksterbloem, grote ratelaar en knolsteenbreek. Je vindt er mooie restanten van meidoornhagen en graslanden met onder andere gevlekte orchis. Met andere woorden een zee van bloemen in het voorjaar, waar ook jij van kan genieten.
Moerasbossen krijgen eveneens een plaatsje. Het herbergt gebied een rijke schat aan streekeigen bomen en struiken waar onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos gebruik van maakt om zaden te oogsten om deze steeds zeldzamer worden de authentieke planten te bewaren voor de toekomst.


Draag jouw steentje bij voor dit gebied
Stort jouw gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift Grote Beemd’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

PRAKTISCHE INFO

Start wandeling | Parking Gemeentehuis, Dorpsstraat, Wellen
Routes | rode route (4 km)

Een wandelfolder met kaart en meer info over het gebied is gratis verkrijgbaar in het Toeristisch infokantoor van Wellen. Je kan ook onze wandelbox aankopen.
Een digitale route kan je hier  downloaden. Of download de Route you app en stel als ’content code’ landschap in. Je ziet dan enkel de wandelroutes van Limburgs Landschap vzw waaronder die van de Grote Beemd.

 


Honden zijn welkom in het gebied, maar steeds kort aangelijnd.


Conservator
| Gert Appeltans, gert.appeltans@telenet.be
Start beheer | 1989
Oppervlakte in beheer | 72ha 60a 67ca
Oppervlakte visiegebied | 195ha 73a 52ca
Natuurtypes | bronnen en poelen, vochtige graslanden, moerassige ruigtes, essen-olmenbossen
Kenmerk | kalkmoeras, kleinschalig cultuurlandschap
Opvallende verschijning | paddenrus, schubzegge, kamsalamanderstardekk ×