terug naar overzicht

Natuurgebieden

Grote grazers

In verschillende natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw zorgen grote grazers voor (een deel van) het natuurbeheer.
Limburgs Landschap vzw zet Konikpaarden, Galloway- en Schotse hooglandrunderen in. Deze zelfredzame rassen zijn nauwverwant aan hun wilde voorouders het oerpaard en het oerrund en kunnen daardoor prima jaarrond overleven met wat voorhanden is aan voedsel en water in de natuurgebieden. Net daarom is, in tegenstelling tot de reguliere veeteelt, het aantal dieren per ha beperkt. Zo blijft er steeds voldoende voedsel over, maar ontstaat ook een mozaïekstructuur in het gebied: korte grazige stukken; kale plekken waar de dieren zich rollen, open plekken in het bos, ruigtes daarwaar de dieren hun uitwerpselen deponeren. Kortom een gevarieërd landschap waarin heel wat andere dier- en plantensoorten hun voordeel uit halen.

Enkel bij extreme temperaturen wordt er voedsel of water gebracht door onze veeverzorgers, omdat onze grote grazers, in tegenstelling tot hun wilde voorouders de dieren begrensd zijn door hun rasters en dus niet verder kunnen trekken naar daar waar wel water of voedsel aanwezig is. Aai of voeder de dieren zelf niet. Dit kan opdringerigheid veroorzaken bij andere bezoekers. Hou ook voldoende afstand.

Net zoals alle zoogdieren – kijk maar naar ons zelf – kennen grote grazers een kuddeinstinct. Dit betekent dat ze hun jongen verdedigen. Let er dus voor je eigen risico op dat je je niet bevindt tussen moeder en jong. Aai of voeder ook de dieren niet.

Grote grazers kunnen honden nog steeds beschouwen als een natuurlijke vijand, zeker als ze rond rennen, en daardoor onvoorspelbaar reageren. Op zich verschillen ze in vorm ook niet veel van hun natuurlijke predatoren vossen en wolven.
Hou je hond dus voor je eigen veiligheid en die van je hond steeds kort aangelijnd, ook in een begrazingszone!

Meldt incidenten direct bij een van onze veeverzorgers via telefoonnummer

Ronny Conen 0495/19 01 91

Kristel Vautmans 0483/72 56 88

 

GEDRAGSREGELS IN NATUURGEBIEDEN MET BEGRAZING

Ben je te gast in het leefgebied van runderen en paarden? Wees je er dan van bewust dat het geen tamme huisdieren zijn en ze je schade kunnen toebrengen.

- Hou ALTIJD minimaal 25 meter afstand, óók als de dieren naar u toe komen of op het pad liggen
- Drijf dieren niet op, maar geef ze de tijd en de ruimte
- Koeien en paarden beschermen hun kalveren. Blijf uit de buurt van een kalf, ook als het alleen is.
- Voer de dieren NOOIT. Ze worden hier opdringerig van en gaan bijten. Dit dwingt ons de betreffende dieren te slachten.
- Loslopende honden veroorzaken onrust. Hou daarom honden ALTIJD aan de lijn.

Meldt incidenten direct bij een van onze veeverzorgers via telefoonnummer

Ronny Conen 0495/19 01 91

Kristel Vautmans 0483/72 56 88

stardekk ×