terug naar overzicht

Natuurgebieden

Bijzondere veldwachters

In de natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw zijn vier toezichters (bijzondere veldwachters) aangesteld. De toezichters vormen een belangrijke schakel binnen de openstelling en het medegebruik. Twee van hen mogen over het hele natuurareaal van Limburgs Landschap opereren. Alle vier hebben ze politionele bevoegdheden; ze kunnen met andere woorden verbaliseren. Toch hebben ze vooral een preventieve functie. Ze zijn goed herkenbaar aan hun kledij, spreken mensen aan, geven uitleg, gaan na of jagers en vissers zich aan hun afspraken houden, enzovoort. En als het echt moet, treden zij uiteraard repressief op en stellen zij een proces-verbaal op.Noord-Limburg en Grensmaas
Jos Keyers, jos.keyers@limburgs-landschap.be, 0479/43 61 01
Guido Knoops (vrijwilliger)

Midden- en Zuid Limburg
Vic Indestege, vic.indestege@limburgs-landschap.be, 0479/43 60 74
Jan Camps (vrijwilliger, enkel gebieden Eggertingen en Herkvallei)

stardekk ×