terug naar overzicht

Natuurgebieden

Geocaching

Limburgs Landschap vzw beheert verspreid over de provincie prachtige natuurgebieden. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten en naar hartenlust te wandelen of te recreëren. Ook geocachers. Om een cache in onze terreinen te leggen heb je wel een vergunning nodig. Onze verantwoordelijke bekijkt dan of jouw cache geen schade aan de natuur veroorzaakt.


Waarom heb je een toestemming nodig?
Bij het plaatsen van een cache in een natuurterrein is specifieke kennis over het gebied onontbeerlijk. Daarom vinden we het belangrijk om mee te kijken waar de cache geplaatst wordt en welke route de cacher daarbij zal gaan volgen.
Door een vergunning aan te vragen, weet je zeker dat jouw cache geen (onbedoelde) schade aanbrengt aan de natuur (zo wordt voorkomen dat een cache bijvoorbeeld geplaatst wordt op een dassenburcht of onder een roofvogelnest). Daarnaast kunnen wij als terreinbeheerder gemakkelijk contact met je opnemen.


Afspraken
Voor het verkrijgen van een vergunning voor het leggen van een geocache dienen de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • de locatie van de cache en de eventuele route naar de cache wordt beoordeeld door Limburgs Landschap vzw;
  • er wordt geen schade toegebracht aan de vegetatie en geen afval of markeringsmateriaal achtergelaten;
  • de regels op de toegangsborden van het terrein worden opgevolgd;
  • In de natuurgebieden mag je enkel zoeken naar caches van zonsopgang tot zonsondergang.
  • de maximale afstand van de cache tot het pad is 3 meter;
  • de cache is niet groter dan 25 cm lang, 25 cm hoog en 25 cm breed;
  • de vergunning wordt alleen gebruikt voor particulier gebruik en niet voor bedrijfsmatige exploitatie;
  • Limburgs Landschap behoudt zich het recht voor om een verstrekte vergunning tussentijds in te trekken of te wijzigen.
  • op de cachepagina wordt standaard de volgende tekst opgenomen: Met dank aan natuurvereniging Limburgs Landschap vzw: www.limburgs-landschap.be | With thanks to nature organisation Limburgs Landschap vzw: www.limburgs-landschap.be

Hoe vraag ik een toestemming aan?
Als jouw cache gelegen is in een gebied beheerd door Limburgs Landschap vzw en de cache maximaal 3 meter verwijderd is van een niet-afgesloten weg, dan kun je een toestemming aanvragen. Daarvoor mail je onderstaande informatie door naar toegankelijkheid@limburgs-landschap.be. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk informatie en fotomateriaal toevoegt om de aanvraag vlot te kunnen afhandelen.

• Je naam
• Je nickname
• Je contactgegevens
• Je gsm-nummer
• Type cache (indien al aangemeld bij Groundspeak)
• Eventuele coördinaten van het startpunt van de cache: (+ foto van de parking i.v.m. verkeershinder)
• Eventueel het aantal tussenpunten en de bijbehorende coördinaten: (+ foto van de tag of andere constructie)
• Coördinaten van de cache/eindpunt: (+ foto van de cache en de cacheplaats)
• Code cache (indien al aangemeld bij Groundspeak)
• Naam cache
• Beschrijving van de cache
• Beschrijving van de wijze van plaatsing
• Een ‘print screen’ van de kaart met alle punten (beginpunt/tussenpunten/eindpunt)

Stuur het ingevulde aanvraagformulier, inclusief kaartje en tekstvoorstel naar:
Limburgs Landschap vzw, Dekenstraat 39 , 3550 Zolder
toegankelijkheid@limburgs-landschap.be

Na ontvangst van de aanvraag wordt deze intern bekeken. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan krijg je de vergunning bij voorkeur per mail opgestuurd. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan ontvang je daarvan natuurlijk ook bericht. De doorlooptijd duurt ongeveer 1 maand.

 

stardekk ×