terug naar overzicht

Nieuws december 2012

05/12/2012

Sint-Jansbos onder handen

Midden in Heusden op de kruising van de Sint-Jansstraat en de Kapelstraat ligt het Sint-Jansbos. Eind 2010 kocht natuurvereniging Limburgs Landschap vzw dit stuifduinbosje van 1.8 ha samen met de 167 jaar oude kapel van de kerkfabriek, omdat zij niet meer wisten wat ze moesten aanvangen met het beheer van het bos. De bomen werd namelijk ooit aangeplant om, eenmaal kaprijp, te gebruiken voor de mijnbouw. De mijnbouw sloot in Limburg helaas eerder dan men verwachte. Wanneer snelgroeiende bomen zoals dennen echter ‘overtijd’ gaan en blijven staan, bestaat de kans op het afbreken van takken of delen van de bomen.
Limburgs Landschap vzw zat daarom in oktober 2011 met de buurtbewoners rond de tafel om de toekomstplannen van het gebied te bespreken. De vraag van de buurtbewoners bestond eruit iéts te doen. Mensen hadden last van de schaduw van de steeds hoger wordende bomen, vooral de westzijde. Daarnaast waren ze bang dat bij een hevige storm de 30 meter hoge bomen zouden omwaaien op hun huis.

Limburgs Landschap vzw nam daarom de verantwoordelijkheid en vond een consensus. Op basis van het overleg werd een bosbeheerplan opgesteld dat er uit zou bestaan om de grove, maar voornamelijk de Corsicaanse dennen te laten kappen in 2 fases. Door deze en ander meer invasieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en de Robinia te verwijderen kan op de oude stuifduin opnieuw een natuurlijk en inheems eiken-berkenbos ontstaan en is eveneens de veiligheid van de omwoners gegarandeerd.
Eind 2011 werd dit bosbeheerplan goedgekeurd en startten in november 2012 de werken.
In het voorjaar van 2013 zullen opnieuw inheemse bomen aangeplant worden, zodat het Sint-Jansbos zich snel kan herstellen. De paden worden terug opengemaakt (ook de paden die voorheen dicht geroeid waren), de beschadigde bomen worden verzorgd en de resterende takken vermalen.

En natuurlijk blijft het Sint-Jansbos een speelbos, ook in de toekomst.

 

stardekk ×