terug naar overzicht

Nieuws augustus 2014

13/08/2014

Werken in uitvoering in natuurgebied de Broekbeemd

Natuurgebied de Broekbeemd in Wellen ligt langs de Herk en is, zoals zijn naam het aangeeft, van oorsprong een open beemden gebied. Vooral in de jaren ’50 werd het gebied aangeplant met populieren en verdween het openkarakter van het gebied.

Ondertussen zijn verschillende eerste of tweede generatie populierenbossen kaprijp. Eigenaar en natuurvereniging Limburgs Landschap vzw heeft daarom besloten om tegelijkertijd zoveel mogelijk kaprijpe populierenbossen te laten kappen. Hierdoor verstoren we slechts eenmalig het natuurgebied ipv de kapwerken verspreid over verschillende jaren te laten doorgaan. De kapwerken worden in de zomer uitgevoerd omdat dan de ondergrond het minst drassig is. Zo worden de paden en ondergrond zo min mogelijk vernield.

Een deel van de populierenbossen zal gestronkenfreesd worden. Hierna zal het gebied ingericht worden voor de ontwikkeling van alkalisch laagveen. Dit is een op Europese schaal vrij zeldzaam biotoop.

In een ander deel van het gebied zullen de populieren plaatsruimen voor een natuurlijk bos met essen en bloemen- en kruidenrijke ruigte.

Momenteel worden op verschillende plekken in natuurgebied de Broekbeemd populieren gekapt en afgevoerd. De voortgang van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden. Na regenperiodes kan niet continu worden doorgewerkt om extreme schade aan te paden te vermijden. Aansluitend bij de kapping en ruiming is voorzien om in bepaalde delen van het gebied de stronken van de populieren weg te frezen.

Voor uw veiligheid is de wandeling in de Broekbeemd niet toegankelijk tot na het einde van de werken. De voorziene einddatum van de werken is 30/09/2014.

Bedankt alvast voor uw begrip.

Meer info:
www.limburgs-landschap.be
info@limburgs-landschap.be

011 53 02 50

stardekk ×