terug naar overzicht

Nieuws maart 2013

21/03/2013

Limburgs Landschap vzw en buurtcomité planten 1750 bomen en struiken aan

Heusden - Sint-Jansbos: Afgelopen najaar en winter onderging het Sint-Jansbos in het centrum van Heusden (kruising Sint-Jansstraat en Kapelstraat) een gedaanteverwisseling: heel wat kaprijpe bomen en exoten werden gekapt. Nu zaterdag 23 maart gaan de buurtbewoners samen met Limburgs Landschap vzw, de eigenaar en beheerder van het bos, aan de slag om de natuur een handje te helpen en zo’n 1750 streekeigen struiken en bomen aan te planten.

Bosbeheerplan na overleg
Na een lange periode met talloze vergaderingen, hard labeur in het bos en vele brieven later had het buurtcomité van de Sint-Janskapel er bijna de brui aan gegeven. Maar na de aankoop van het 1,8 hectare grote Sint-Jansbos door natuurvereniging Limburgs Landschap vzw in 2010 geraakte de bosomvorming plots in een stroomversnelling.
“Eind 2011 maakte Limburgs Landschap vzw een bosbeheerplan op. In zo’n plan staat wat voor een bos we willen maken van het Sint-Jansbos en wat daarvoor gedaan moet worden. Limburgs Landschap vzw koos ervoor om het bos dat vooral bestond uit zwarte of Corsicaanse dennen die aangeplant waren voor de mijnbouw en heel wat exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Robinia te kappen. De dennen waren namelijk kaprijp en de angst bestond bij heel wat buurtbewoners dat die wel een keer zouden omvallen“, zegt Robert Delbroek, natuurbeheerplanner bij Limburgs Landschap vzw.
“Nadat we de buurtbewoners vorig jaar rond de tafel hadden geroepen voor overleg werden de laatste details aangepast en werd het bosbeheerplan ingediend bij de Vlaamse overheid. Eenmaal we de goedkeuring hadden verkregen werden plannen gemaakt voor de kapwerkzaamheden en de heraanplant van het Sint-Jansbos”, zegt natuurbeheeruitvoerder Wim Fourie van Limburgs Landschap vzw.
In november 2012 werden de bomen gekapt. Dankzij een goede samenwerking met het buurtcomité waren alle buurtbewoners goed op de hoogte van de werkzaamheden. Het was wel even wennen aan het uitzicht.

1750 bomen planten
Na het kappen werd in de loop van februari het afvalhout opgeruimd. Enkele omwonenden haalden hier nog heel wat brandhout uit. Dat gebeurde onder leiding van conservator Patrick Bartels. Patrick is leerkracht aan het VIBO Sint-Barbara in Beringen. Samen met zijn leerlingen startte hij een schoolproject om het Sint-Jansbos verder te beheren. Het resthout werd door een ploeg van Limburgs Landschap vzw verzameld en is afgevoerd als energie-hout. De wegen zijn gefatsoeneerd door Patrick Bartels en zijn leerlingen.

Komende zaterdag 23 maart gaan de buurtbewoners van het Sint-Jansbos en een ploeg van Limburgs Landschap vzw in de voormiddag zo’n 1750 streekeigen struiken en bomen aanplanten. Dat zullen vooral zomereik, wilde lijsterbes, hazelaar, sporkehout, gelderse roos en vlier zijn. Die laatste struweelsoorten zullen voornamelijk langs de randen van het bos aangeplant worden. Grove den en berk worden niet aangeplant omdat die soorten al aanwezig zijn in het Sint-Jansbos en spontaan zullen uitschieten.
Alle plantgoed heeft bovendien het Plant van Hier label. Dat betekent dat de struikjes en boompjes hier in Limburg zijn opgekweekt en dus aangepast zijn aan ons klimaat en de daarbij horende diersoorten, in tegenstelling tot heel wat plantgoed dat vanuit Oost-Europa of het Zuiden hierheen komt.

Iedereen, jong en oud, nodigen we uit om vanaf 9 uur te komen helpen. Zo hopen we snel een nieuw bos te creëren waar vlinders, vogels,kleine bosdieren en kinderen zich zullen thuis voelen. Want het Sint-Jansbos is en blijft speelbos.
De helpende handen worden beloond met lekkers. Limburgs Landschap vzw en het buurtcomité zullen aanwezig zijn met een infostand. Vergeet je schop niet!


Meer info:

Heleentje De Brauwer, heleentje.debrauwer@limburgs-landschap.be
0485 306 748 (prive)
011 53 02 51 (kantooruren)

 

stardekk ×