terug naar overzicht

Nieuws mei 2013

02/05/2013

121 ha natuur erkend in Maaseik en Dilsen-Stokkem

Op 16 april ondertekende de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege de uitbreiding van zo’n 121 hectare natuurgebied van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw in Dilsen-Stokkem en Maaseik. Concreet betekent dit dat er vanaf eind dit jaar jaarlijks middelen zullen vrijkomen voor het beheer. Hierdoor kan gestart worden met het beheer van de gebieden. Dilsen-Stokkem is momenteel nog rijk aan enkele unieke soorten, zoals nachtzwaluw, gladde slang, veldkrekel en rode dophei en dat willen we graag zo houden, luidt het bij de natuurbeheerplanners van Limburgs Landschap vzw.

Gang van zaken: van aankoop tot erkenning
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw ziet het als haar taak om de biodiversiteit in Limburg op een zo hoog mogelijk peil te houden. Dat doet ze door de aankoop van terreinen om die te kunnen beheren als natuurgebied. Hiervoor ontvangt Limburgs Landschap vzw aankoopsubsidies van diverse overheden. Eenmaal gronden zijn aangekocht, aangevuld met eigen middelen, kunnen deze erkend worden. Zo’n erkenning betekent dat er structurele middelen worden vrijgemaakt voor het beheer van het gebied.
Vaak staan gebieden vol met exoten of dient er beheer uitgevoerd te worden om net die enkele zeldzame soorten in het gebied meer overlevingskansen te geven. Met de ondertekening van 2 uitbreidingsdossiers door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kan er nu werk gemaakt worden om de natuur in natuurgebieden De Platte Lindenberg, Bergerven, Vossenberg en De Wateringen, samen zo’n 121ha 29a 69ca, te verbeteren.


Werk aan de winkel in de Platte Lindenberg en De Wateringen:
Ten westen van het centrum van Dilsen, ligt natuurgebied Platte Lindenberg. Momenteel bestaat dat gebied vooral uit aanplanten van naaldhoutbossen met voornamelijk grove den, en hier en daar ook enkele waardevollere eikenbossen. In de toekomst wil Limburgs Landschap vzw geleidelijk aan de naaldhoutbossen omvormen naar meer inheemse, structuurrijke bossen met eik en berk. Ook de invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers zullen aangepakt worden. Alle voorziene werken dragen bij tot de uitbreiding van het leefgebied van de zadelsprinkhaan, gladde slang, veldkrekel, bruine eikenpage en rode dophei. “Door de dunningen zullen ook open plekken ontstaan waardoor meer variatie ontstaat in de monotone bossen en kunnen oude heidevegetaties zich weer herstellen, “ zegt Robert Delbroek, natuurbeheerplanner bij Limburgs Landschap vzw.
“Op termijn hopen we ook de recreatie te kunnen sturen zodat de verstoring tot een minimum beperkt blijft, wat ten goede komt aan de nachtzwaluw, een zeer verstoringsgevoelige soort”, zegt Heleentje De Brauwer, medewerkster communicatie en openstelling van Limburgs Landschap vzw.
De tweede zone waar zo’n 52ha 62a 25ca erkend werd, bevat de natuurgebieden De Wateringen (deelgebied Rubensgoed), Vossenberg en Bergerven en Tösch-Langeren, vier gebieden die allen zo’n boogscheut van elkaar liggen.

Rubensgoed bestaat voor ongeveer de helft uit (naald- en loof)bossen en uit (populieren)weiden. Een groot deel van de populieren in Rubensgoed werd recent gekapt en zal terug aangeplant worden met de oude populierkloon Marilandica, een soort die al sinds 1800 in België voorkomt en dus als ‘ingeburgerd’ is te beschouwen. Deze soort heeft een bredere kroon dan de gekende Canadapopulier.
Net als in de Platte Lindenberg hopen we ook hier de naaldhoutbossen geleidelijk aan te kunnen omvormen naar meer inheemse, structuurrijke bossen. Dit willen we doen door hakhoutbeheer uit te voeren in bosranden en enkele open plekken te creëren. “Ook een dode boom hier en daar laten staan of liggen waar het geen kwaad kan, doet de natuur goed en zorgt voor heel wat leven in het bos. De zwarte specht en heel wat kever- en zwammensoorten maken daar graag gebruik van”, zegt Heleentje De Brauwer van Limburgs Landschap vzw.
“Momenteel ligt er nog zo’n 329 ha natuurgebied van Limburgs Landschap vzw ter erkenning te wachten in Brussel. We hopen dat de Vlaamse overheid, ondanks de besparingen, toch de natuur niet vergeet en ook deze snel goedkeurt”, voegt ook Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw, toe.

Meer info: robert.delbroek@limburgs-landschap.be, 011 53 02 50

stardekk ×