terug naar overzicht

Nieuws december 2013

02/12/2013

Limburgs Landschap vzw beheert natuur van Holiday Suites

Houthalen- Helchteren: Holiday Suites, beter gekend als de stuwende kracht achter de renovatie van het vakantiepark Holiday Suites Hengelhoef in de gemeente Houthalen-Helchteren heeft een overeenkomst gesloten met vzw Limburgs Landschap. Via deze overeenkomst duidt Holiday Suites, voor een deel van hun eigendom in Hengelhoef, natuurvereniging Limburgs Landschap aan als beheerder.


Deze gronden, in totaal gaat het om ca 14 hectare, betreffen een oud waardevol beukenbos en een naaldhoutbestand. De betreffende gronden hebben als bestemming natuur en zullen worden geïntegreerd aan het inmiddels 125ha groot erkend natuurreservaat Hengelhoef dat Limburgs Landschap vzw sinds 2002 onder haar hoede heeft. De overdracht van het beheer gaat gepaard met een financiële dotatie door Holiday Suites, waardoor de terreinen meteen een opknapbeurt kunnen krijgen. We plannen o.m. het verwijderen en afvoeren van oude palen, borden en andere storende elementen; een veiligheidskapping, het verwijderen van exotische boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik en het creëren van een duidelijke scheiding tussen zones bestemd voor recreatie enerzijds en voor natuurontwikkeling en natuurbeleving anderzijds via natuurlijke scheidingselementen.

Sinds de stopzetting van het voormalige domein Hengelhoef in 2002 is het terrein over vier verschillende eigenaars verdeeld: Oostappen groep, Holiday Suites, CM-Limburg en vzw Limburgs Landschap. Momenteel huurt Limburgs Landschap naast 100 hectare eigendom zo’n 25 hectare van de Christelijke Mutualiteit. Dit zal via de overeenkomst met Holiday Suites worden aangevuld met 14 hectare. Verder zijn momenteel gesprekken gaande met de Oostappen Groep voor nog eens bijkomend 60 hectare natuur. Dit betekent aldus een uitbreiding van het erkend natuurreservaat Hengelhoef tot zo’n 200ha.

Van oudsher is het gebied gekend voor zijn vele vormen van zachte recreatie zoals wandelen en hengelen. Limburgs Landschap vzw blijft daarom ook heel wat mogelijkheden hiervan behouden waarbij de balans tussen natuurwaarden en recreatief medegebruik nauwlettend in het oog wordt gehouden. Het bezoekerscentrum in Hengelhoef (Hengelhoefdreef 6) zal daarbij fungeren als uitvalsbasis om natuur en meer specifiek de heidenatuur te verkennen.

Evenwicht natuur & recreatie
De overeenkomst tussen Limburgs Landschap vzw en Twin Properties komt niet zomaar uit de lucht vallen. Onder de stuwende kracht van het provinciebestuur wordt thans de basis gelegd voor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (“PRUP”) dat de toekomstvisie voor het grotere domein Hengelhoef vastlegt. Een evenwicht tussen natuur en verblijfsrecreatie (zoals met deze beheerovereenkomst) is hét hoofdopzet. Meer info ? Op donderdag 5 december om 20 in Zaal Lentedreef in Houthalen-Oost organiseert het provinciebestuur een info-avond.

MEER INFO ? 
Veerle Cielen, veerle.cielen@limburgs-landschap.be, 011 53 02 53
Bart Slabbinck, bart.slabbinck@twinproperties.be, 0473 47 23 74

stardekk ×