terug naar overzicht

Nieuws januari 2014

03/01/2014

Mazenhoven: een beetje meer Nieuwe Wildernis

Maasmechelen, 3 januari 2014: In natuurgebied Mazenhoven, vlakbij het gelijknamige prachtige gehucht Mazenhoven, breidde natuurvereniging Limburgs Landschap vzw eind december haar kudde van grote grazers uit met 7 dieren. Daardoor verhoogt de begrazingsdruk en zullen op termijn de vele brandnetels en ruigte wijken voor meer typisch Maaslandse kruiden en bloemen.
Gezamenlijk natuurbeheer met grote grazers
De aanpalende natuurgebieden Mazenhoven (14 ha eigendom Limburgs Landschap vzw) en Maesbempdergreend (42 ha eigendom Natuurpunt) worden sinds een half jaar gezamenlijk beheerd door de grote grazers van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw. Tot voor kort waren dat 11 dieren: 2 Konikpaarden en 9 Gallowayrunderen. ‘Als je in het gebied rondstruint merk je al snel waar de dieren het liefst vertoeven, vlakbij de plas van Maasbempdergreend, zegt Ward Walraven van Limburgs Landschap vzw. ‘In de andere delen van het gebied verruigde het daardoor sterk, met een brandnetelgroei en wilgenopslag als gevolg.’

Verhuis van Nederland naar België
Op 18 december, vlak voor de Kerstvakantie, verhuisden zo’n 7 Konikpaarden van het Waterwingebied van het Nederlandse WML uit Roosteren naar natuurgebied Mazenhoven van Limburgs Landschap vzw. Deze export-actie is razend snel tot stand gekomen door de goede samenwerking van Patrick van de Burg en Jan Cuypers van FREE, WML, ARK en Limburgs Landschap vzw. “Later deze winter zullen ook nog 4 Galloway runderen aan de kudde worden toegevoegd”, zegt Albert Baenens, conservator van natuurgebied Mazenhoven.” In totaal zullen er dan 22 dieren rondlopen in het gebied. 13 Gallowayrunderen, 6 merries, 2 veulens en een hengst die de kudde merries bewaakt. Een sociale structuur, zoals je in het wild bij deze dieren ook kan aantreffen.”

Hogere begrazingsdruk
Omgerekend maakt dat er 1 dier per 1.7 hectare rond loopt in het gebied. In vergelijking met een doorsnee weide met koeien is dit aantal zeer laag. Maar de grote grazers verblijven dan ook jaarrond in het gebied, in tegenstelling tot ‘gewone’ koeien voor melk/ vleesproductie. Door hun aanwezigheid zorgen ze net als in de andere Maas natuurgebieden Negenoord-Kerkeweerd en Hochter-Bampd voor een mozaiëkstructuur in het landschap: een afwisseling tussen plekken met hogere begroeiing en plekken die vrij kort opgegeten zijn. Hierdoor kunnen meer plant- en diersoorten er hun geschikte plekje vinden en neemt de biodiversiteit toe.
In natuurgebied Mazenhoven is zeer veel voedsel in het terrein aanwezig en bijvoederen zal zeker niet nodig zijn. De bedoeling is dat ze van af nu tot aan het nieuwe groeiseizoen (april 2014) de ruigte in het gebied gaan opruimen en bijgevolg verschralen. Op korte termijn resulteert dit in minder brandnetels en meer variatie aan bloemenrijke kruiden en planten.

Voederen is niet nodig
De grote grazers in het gebied hebben elk een oppervlakte voor zich die in normale winters volstaat om mee rond te komen. Enkel in heel harde winters, bij hevige sneeuwval, hoge waterstanden worden de dieren bijgevoerd door hun vaste veeverzorgers. We vragen omwoners en bezoekers van het gebied dan ook om de dieren niet te voederen. De dieren zijn zeer zelfredzaam, zachtaardig maar ook zeer slim en gaan al snel wandelaars met een rugzak of eten associëren met wandelaars die hen eerder gevoederd hebben. Hierdoor kan het gebeuren dat de dieren andere bezoekers ongevraagd gaan lastig vallen, met de nodige risico’s en het gedwongen afmaken van de dieren als gevolg. Een rund of paard weegt gemakkelijk meer dan 500 kg. Hier wil je geen stoot van krijgen. Ondanks het natuurbeheer, willen we dat de veiligheid van de bezoekers van het gebied voorop staat en daar kan dus iedereen aan meewerken.
We vragen dan ook om de dieren niet te voederen, en aaien en voldoende afstand te bewaren, zeker wanneer ze jongen hebben. Laat honden ook niet loslopen in het gebied.

Natuurlijke begrazing langs de Maas
Binnen enkele jaren zullen langs grote delen van de Grensmaas in het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei Konikpaarden en Gallowayrunderen in het rivierbed aanwezig zijn en net als vroeger in staan voor een natuurlijk beheer van de Maasoevers en haar nevengeulen. Zo zullen ook in Borgharen, Itteren en op langere termijn Maasband en Elerweerd grote grazers ingezet worden.
Meer info over grote grazers vind je hier.

Mocht je iets abnormaal waarnemen in het gebied ivm het vee, aarzel dan niet om onze veeverzorgers te contacteren op 0496/86 18 96 of 0495/19 01 91

MEER INFO
Ward Walraven, ward.walraven@limburgs-landschap.be, Limburgs Landschap vzw, Beheeruitvoering, 0479/47 09 49

stardekk ×