terug naar overzicht

Nieuws februari 2014

24/02/2014

Natuurinrichting Bergerven vierde einde project met wandelevenement

Het natuurinrichtingsproject Bergerven werd in schoonheid afgerond. De laatste werken werden in januari 2014 uitgevoerd. Om dit te vieren stelden de partners op zondag 23 februari trots de resultaten voor. Maar liefst 200 bezoekers kwamen kijken en zagen dat het goed was.

Het natuurinrichtingsproject Bergerven werd in schoonheid afgerond. De laatste werkzaamheden werden in januari 2014 uitgevoerd. De voornaamste partners van het project – het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), terreinbeheerder en eigenaar Limburgs Landschap vzw, de stad Maaseik en de stad Dilsen-Stokkem – toonden trots de resultaten. Om ook het grote publiek het heringerichte projectgebied te laten ontdekken en beleven, werd er een wandelevenement georganiseerd met gidsen op zondag 23 februari vanaf de Kapel van de Weerstand, Brugstraat in Rotem. Maar liefst 200 mensen namen hieraan deel.

Het projectgebied van natuurinrichting Bergerven is ongeveer 571 ha groot en ligt op het grondgebied van Neeroeteren (Maaseik) en Rotem (Dilsen-Stokkem). Voor de uitvoering werd een natuurinrichtingscomité (voornamelijk leden vanuit overheidsadministraties) en een natuurinrichtingscommissie (belanghebbenden en deskundigen) opgericht. Zij hebben samen goed werk geleverd en de vooropgestelde doelstellingen voor het natuurinrichtingsproject werden bijna volledig gehaald.

Veelzijdige inrichtingsmaatregelen

Natuurinrichting Bergerven heeft – zoals de naam al doet vermoeden – vooral als doelstelling natuurherstel, -behoud en -ontwikkeling. Zo hebben we op sommige nattere plekken de bovenste voedselrijke laag weggenomen om planten van de natte heide terug te laten ontkiemen. Soorten zoals de gewone dopheide, zonnedauw en moeraswolfsklauw krijgen hierdoor meer toekomstkansen in dit gebied.
De meest zichtbare verandering in het gebied is ongetwijfeld de aanleg van de ondiepe plas. Die is nu een ‘broed- en rustgebied’ voor tal van vogelsoorten. Graafwerken hebben ook de ondiepe oeverzone aanzienlijk vergroot. Hierdoor krijgen kleine plantjes van het oeverkruidverbond (Littorellion) die in heel Europa nog maar weinig voorkomen, de kans om zich ongebreideld voort te planten.
Bovendien verbindt een snoer van ondiepe plassen nu ook de meest westelijk gelegen plas met de vroegere bron van de Zanderbeek, zodat de vissen zich stroomopwaarts in de plassen kunnen begeven. Ook de vispaaiplaatsen aan ‘het Eilandje’ in de Zuid-Willemsvaart werden hersteld in de hoop dat dit het natuurlijke visbestand in het kanaal ten goede komt.
Tenslotte hebben we langs de hoger gelegen boswegen veel Amerikaanse eiken gekapt met als doel de rode dopheide, een zeldzame soort in Vlaanderen, maximale kansen te geven om te overleven.
ANB investeerde 1.095.231 euro; de overige partners nog eens 137.598 euro. De financiële kosten van het natuurinrichtingsproject zijn dus niet gering. Daarom wil natuurinrichting werken aan een duurzame toekomst voor de mens en zijn leefomgeving en hebben de partners ook oog voor de andere functies in het gebied. Zo hebben we een wandelpad laten aanleggen met een lage moeilijkheidsgraad en een kijkhut geplaatst dat ook toegankelijk is voor mindervaliden. Ook hebben we een tapsluis hersteld en twee andere vernieuwd; enkele veeroosters geplaatst; enkele ‘gevaarlijk staande’ populieren verwijderd naast het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart; de oude parking aan de Kapel van de Weerstand heringericht tot een belangrijk info- en startpunt voor wandelaars, fietsers, …

En de mens zag dat het goed was ...

Een grote meerwaarde voor de zachte recreant of natuurliefhebber is de aanleg van de kijkheuvel, waar je kan genieten van een prachtig zicht op de plassen en het hele resultaat. Om na te gaan of de vooropgestelde doelstellingen van natuurinrichting gehaald worden, vindt er op vastgestelde jaren een monitoring plaats met als doel het uitgevoerde ‘beleid’ te evalueren.
De plant moeraswederik heeft zich al massaal voortgeplant langs de waterkanten van de grindplassen. Ook voor libellen is het plassengebied van Bergerven ondertussen ‘the place to be’, met meer dan 25 aanwezige soorten; een hotspot voor Vlaanderen. Voor vlinders en vogels gaat het allemaal een beetje trager om dit gebied te (her)ontdekken, maar de verwachtingen zijn groot. De monitoring van fauna en flora loopt nog tot 10 jaar na de inrichtingswerken.

stardekk ×