terug naar overzicht

Nieuws april 2014

01/04/2014

Minister gestart met inhaalbeweging erkenning natuurgebieden

Zolder, 1/04/2014: Eind maart tekende Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de erkenning goed van twee natuurgebieden van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw. Alles samen goed voor zo’n 68 ha 46a 06 ca bijkomende natuur. De natuurvereniging hoopt nu stilletjes dat ook zo’n 180 ha natuur langs de Grensmaas binnenkort erkend wordt.

Erkenning van natuurgebieden
In mei 2013 deed Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de belofte om verspreid over 2013 en 2014 zo’n 2700 hectare natuur in Vlaanderen te erkennen. Hiervoor maakte de minister zo’n 1.1 miljoen euro extra middelen vrij. In 2013 werd al zo’n 1200 hectare natuur van de drie Vlaamse erkende natuurverenigingen Natuurpunt, Limburgs Landschap vzw en vzw Durme goedgekeurd en zo’n 1500 hectare zou volgen in 2014. ‘Het lijkt er nu op dat de beloofde inhaalbeweging echt ingezet is,’ zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw. ‘Op 21 en 27 maart 2014 werden in totaal 68 ha 46 a 06 ca goedgekeurd door de minister. En daar zijn we dankbaar voor. Door deze goedkeuring kunnen we nu echt in deze gebieden aan de slag om de Vlaamse en Europese beschermde soorten en leefgebieden in goede staat van instandhouding te stellen,’zegt Verstraeten.


Werk aan de winkel

Van vele leden en vrijwilligers van Limburgs Landschap vzw krijgen we vaak de vraag waarom er met bepaalde verworven gebieden niet onmiddellijk iets gebeurt, zegt David Beyen, natuurbeheerplanner van Limburgs Landschap vzw. Maar beheren kost geld. Denk maar aan machines, personeelskosten etc. ‘Nog zo’n 303 hectare natuur wacht momenteel op erkenning bij de administratie en het ministerie’, zegt Beyen. Vooral langs de Grensmaas beheert Limburgs Landschap vzw, dankzij de steun van leden en donateurs, al jaren diverse terreinen op eigen kosten. ‘Zo is onze organisatie in het gebied Negenoord-Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem) al sinds 1996 actief. Door diverse redenen kon het gebied eerst niet erkend worden. Ondertussen werpt het beheer met Konikpaarden en Gallowayrunderen er prachtige resultaten af. We hopen nu ook dat deze 180 hectare snel door de minister erkend zullen worden. ‘zegt Beyen.

Record
Het tot dusver langstlopende dossier van Limburgs Landschap vzw over natuurgebied de Itterbeekvallei (Meeuwen-Gruitrode, Bree) is na meer dan 6 jaar eindelijk goedgekeurd. In dit gebied beheert Limburgs Landschap vzw zo’n 100ha. Met de nieuwe goedkeuring van de minister is er totaal al zo’n 68ha 39a 32ca erkend. Met haar beheer tracht Limburgs Landschap vzw zeldzame ‘natte soorten’ zoals de kleine ijsvogelvlinder, paarbladig en verspreidbladig goudveil en de beekoeverlibel in stand te houden. Maar ook voor de bedreigde jeneverbes zet de vereniging zich in. ‘Nu deze percelen erkend zijn, is er weer een deur open naar inrichting van deze gebieden, zoals bv het herinrichten van vijvers en het verwijderen van exoten en illegale bebouwing etc.’, zegt beheerplanner Robert Delbroek.
Voor de cluster van natuurgebieden rond Stamprooierbroek duurde een bijkomende uitbreiding van het gebied zo’n 3 jaar. In totaal is daar nu zo’n 372 hectare natuur erkend.

Beekvallei als klimaatbuffer
Vaak wordt er niet bij stilgestaan dat natte natuurgebieden, zoals het Stamprooierbroek en de Itterbeekvallei, zeer belangrijk zijn. Niet alleen voor onze biodiversiteit (van oudsher hebben zich hier honderden planten- en diersoorten aan aangepast), maar ook als klimaatbuffer. Niet toevallig liggen deze beide gebieden binnen het landschapspark ‘Kempen-Broek’.
Deze van oudsher lager gelegen gebieden met vele meanderende beken, sloten en poelen zijn een ideale opvang voor neerslag. Daardoor blijft benedenstrooms de wateroverlast beperkt. In droge, hete zomers zorgt het opgeslagen grondwater juist voor verkoeling en kansen voor natuur en landbouw.
Klimaatbuffers zijn prachtige, waterrijke gebieden waar mensen graag recreëren, wonen en werken. Het langer vasthouden van water biedt immers voordelen aan de economie. Er is voldoende water voor stad, landbouw en industrie. Ons leefklimaat verbetert: er is verkoeling tijdens hete zomers en door het behoud van natuur profiteren flora en fauna. En ook de mens, die kan genieten van een nog rijker natuurgebied.

MEER INFO
David Beyen, david.beyen@limburgs-landschap.be, Limburgs Landschap vzw, 011/53 02 52

 

stardekk ×