terug naar overzicht

Nieuws februari 2015

11/02/2015

Natuurgebied Hochter Bampd – Herbricht eindelijk officieel in een nieuw kleedje

LANAKEN: Begin oktober 2014 kwam een huurovereenkomst tot stand tussen natuurvereniging Limburgs Landschap vzw en NV De Scheepvaart over het natuurgebied Hochter Bampd in Lanaken. Het natuurgebied omvat een aaneensluitende strook gronden langsheen de Maas vanaf Smeermaas (Lanaken) tot Uikhoven (Maasmechelen). Om voor het brede publiek duidelijk te maken dat de volledige zone nu natuurgebied is, werden nieuwe educatieve infoborden geplaatst.

Voorgeschiedenis
Limburgs Landschap vzw had al eerder zo’n 45 ha gronden van natuurgebied Hochter Bampd in huur bij NV De Scheepvaart. De Limburgse natuurvereniging beheert het gebied al sinds 1996 met Galloways en Konikpaarden. Deze oude huurovereenkomst is nu vervangen door een nieuwe met een uitbreiding van 32 ha. In totaal beheert Limburgs Landschap vzw dus zo’n 77 ha natuur in Hochter Bampd – Herbricht. Langs de Grensmaas heeft Limburgs Landschap vzw zo’n 440 hectare in beheer.

Nieuwe topnatuur
We zijn zeer verheugd met de nieuwste aanwinst langsheen onze grindrivier”, zegt Veerle Cielen, beheerplanner bij Limburgs Landschap vzw. “Het gebied is een toonbeeld van prachtige Maasnatuur. De bever, het hardhoutooibos met goudveil, de zwarte populier en een populatie boswitje komen allemaal voor in het gebied’, zegt een enthousiaste Marjolijn Heuvelman, vrijwillig conservator van het natuurgebied.

Grote grazers
De grote soortenrijkdom is onder andere te wijten aan de extensieve jaarrondbegrazing met Konikpaarden en Gallowayrunderen. In totaal lopen er zo’n 8 Gallowayrunderen en 8 Konikpaarden rond. In vergelijking met een doorsnee weide met koeien is dit aantal zeer laag. Maar de grote grazers verblijven dan ook jaarrond in het gebied, in tegenstelling tot ‘gewone’ koeien voor melk/ vleesproductie. Door hun aanwezigheid zorgen ze net als in de andere Maas natuurgebieden Negenoord-Kerkeweerd en Mazenhoven voor een mozaiëkstructuur in het landschap: een afwisseling tussen plekken met hogere begroeiing en plekken die vrij kort opgegeten zijn. Hierdoor kunnen meer plant- en diersoorten er hun geschikte plekje vinden en neemt de biodiversiteit toe.

Voederen is niet nodig
De grote grazers in het gebied hebben elk een oppervlakte voor zich die in normale winters volstaat om mee rond te komen. Enkel in heel harde winters, bij hevige sneeuwval, hoge waterstanden worden de dieren bijgevoerd door hun vaste veeverzorgers. We vragen omwoners en bezoekers van het gebied dan ook om de dieren niet zelf te voederen. De dieren zijn zeer zelfredzaam, zachtaardig maar ook zeer slim en gaan al snel wandelaars met een rugzak of eten associëren met wandelaars die hen eerder gevoederd hebben. Hierdoor kan het gebeuren dat de dieren andere bezoekers ongevraagd gaan lastig vallen, met de nodige risico’s en het gedwongen afmaken van de dieren als gevolg. Een rund of paard weegt gemakkelijk meer dan 500 kg. Hier wil je geen stoot van krijgen. Ondanks het natuurbeheer, willen we dat de veiligheid van de bezoekers van het gebied voorop staat en daar kan dus iedereen aan meewerken. Honden dienen aangelijnd te blijven op de paden.

Werken klaar in Hochter-Bampd
Eén van de opgelegde voorwaarden bij de nieuwe huurovereenkomst is het tegengaan van verbossing op de oevers van de Maas in het kader van waterveiligheid. In enkele zones had echter, vier jaar na de inrichtingswerken, al heel wat beginnende verbossing plaatsgevonden. Na de afwerking van de inrichtingswerken door NV De Scheepvaart werden er geen verdere beheermaatregelen zijn genomen in het nieuwe en noordelijke deel van het gebied.” Limburgs Landschap vzw was blij te horen dat NV De Scheepvaart zich engageerde om op enkele kritische plaatsen de opslag te verwijderen vooraleer ze het beheer in onze handen gaven”, zegt Albert Baenens, bestuurder van Limburgs Landschap vzw. De werken zijn intussen uitgevoerd. Dat gebeurde eind vorig jaar. “Daarom plaatste Limburgs Landschap vzw nu afgelopen week ook haar nieuwe infoborden. Deze infoborden verduidelijken de toegankelijkheid van het gebied en geven extra informatie weergeeft over het gebied,” zegt conservator Marjolijn Heuvelman.

 

 

 

stardekk ×