terug naar overzicht

Nieuws april 2015

16/04/2015

Maand van de bij in Hengelhoef

“Maand van de bij” brengt Limburger dichter bij de bij

Op 15 april 2015 lanceert gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove de “Maand van de bij” in het Bezoekerscentrum van Hengelhoef (Houthalen). Van april tot juni 2015 zetten diverse Limburgse gemeenten en organisaties wilde bijen, honingbijen en andere insecten in de kijker. Meer dan dertig activiteiten voor jong en oud zijn in een handige activiteitenkalender gebundeld. Deze kalender is gratis (digitaal en gedrukt) te verkrijgen.

Het bezoekerscentrum Hengelhoef (uitgebaat door Limburgs Landschap vzw) en het Regionaal Landschap Lage Kempen zijn twee van de vele instanties die de schouders mee onder dit initiatief zetten.
Op 15 april 2015 wordt in Hengelhoef alvast een biodiversiteitsakker geploegd.
“Scharrelkids” bouwen insectenhotels en zaaien een bijenmengsel in.
De Limburgse “Maand van de bij” maakt deel uit van de campagne “Limburg wild van bijen”. Met deze campagne zet de provincie Limburg de meerwaarde en de problematiek van wilde bijen in de kijker. “Wild van bijen is nodig”, benadrukt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, “de situatie van honingbijen en wilde bijen verslechtert de laatste jaren in snel tempo. Nochtans zijn wilde bijen belangrijke bestuivers van wilde planten en van heel wat land- en tuinbouwgewassen.”

2015 is “een druk bijenjaar” voor de provincie Limburg met aandacht voor en investering in:
• de vorming van bijenkenners, leerkrachten en de professionele sector (waaronder gemeenten);
• een educatief bijenpakket (starterskit) voor het basis- en secundair onderwijs;
• een wetenschappelijk antwoord op de vraag "Wat doe je best waar/wanneer voor wilde bijen?";
• concrete terreinacties.


“We richten ons met de verschillende acties op diverse groepen. Steden en gemeenten vormen een bijzondere doelgroep. Heel wat Limburgse gemeenten zetten zich op verschillende manieren in voor bijen: via een heus plan, de adoptie van een wilde bij, inzaaien van speciale zaadmengsels, aanplant van geschikte bomen en struiken … noem maar op. Die positieve dynamiek willen we versterken”, knikt Vandenhove. “Ik denk hierbij aan een bijenvriendelijk bermbeheer en een handleiding met haalbare bijenacties.”
“Met de “Maand van de bij”-activiteitenkalender willen we ook iets voor het grote publiek doen”, verklaart Ludwig Vandenhove. “Ik vind laagdrempelige acties vlakbij de deur en zonder het opgestoken vingertje zeer belangrijk. Het is belangrijk dat ook burgers zich engageren voor wilde bijen.

De activiteitenkalender dompelt je onder in de wereld van wilde en honingbijen. Wil je weten wat je zelf kunt doen om je tuin bijenvriendelijk te maken? Ga je graag op stap met je (klein)kinderen? Wil je een imker aan het werk zien? Je vindt in de kalender vast en zeker een activiteit die bij je past.”

Het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Bezoekerscentrum Hengelhoef (Limburgs Landschap) zijn twee van de vele instanties die participeren aan de “Maand van de bij”.

“Wij focussen op biodiversiteitsakkers”, legt Ilse Plessers van het Regionaal Landschap Lage Kempen uit. “Dieren zijn voortdurend op zoek naar voedsel en schuilplaatsen en die zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom stelden wij speciale zaadmengsels samen, bestaande uit akkeronkruiden, akkerbloemen en oude landbouwgewassen voor de Lage Kempen. De gewassen worden niet geoogst. Bijen, hommels en vlinders vinden op deze akkers nectar.” Dankzij de steun van de provincie Limburg zijn de voorbije 3 jaren aanzienlijke oppervlakten biodiversiteitsakkers ingezaaid: 17 ha in 2012, 36 ha in 2013 en 45 ha in 2014. Dankzij een groepsaankoop van zaadmengsels zal in 2015 60 ha worden ingezaaid. “Wie meer wil weten over deze akkermengsels of een meerjarig weidemengsel is op 27 mei tussen 14 en 16 uur van harte welkom in de Houthalense tuin van het Regionaal Landschap Lage Kempen, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren”, nodigt Ilse Plessers uit.


Vlakbij het Bezoekerscentrum Hengelhoef van de vzw Limburgs Landschap komt alvast een mooi voorbeeld van een biodiversiteitsakker. De akker wordt 15 april geploegd en ingezaaid met het zaadmengsel aangekocht bij het Regionaal Landschap Lage Kempen. “In en rond Hengelhoef valt altijd wel iets rond bijen te beleven”, vult Heleentje De Brauwer van Limburgs Landschap vzw aan. “We hebben een heide- en insectentuin, een imkerij, een permanente bijententoonstelling en Limburgs Landschap vzw organiseert op regelmatige basis activiteiten rond bijen. Vandaag helpen ‘Scharrelkids’ de tuiniers in de eco-volkstuin, ze knutselen insectenhotels en zaaien een bijenmengsel in.”

Meer info

De “Maand van de bij’-activiteitenkalender:

• kan je downloaden via www.limburg.be/wildvanbijen
• een gedrukt exemplaar bestellen kan via pnc@limburg.be of tel. 011 26 54 50 .
De facebookpagina van het Provinciaal Natuurcentrum staat garant voor de laatste nieuwtjes.

Contacteer:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove | 0475 44 68 72
Daphne Tubée | pers & communicatie kabinet | 0499 86 50 03http://www.limburg.be/Framework-Intranet/wildvanbijen/Maand-van-de-bij.html
stardekk ×