terug naar overzicht

Nieuws april 2015

28/04/2015

Nieuwe wandelroute in Watervalbos (Beverst, Hoeselt)

Afgelopen week rondde natuurvereniging Limburgs Landschap vzw in natuurgebied Watervalbos de werken aan de nieuwe bewegwijzerde wandelroute af. Door de aanleg van enkele nieuwe onverharde paden en brugjes is het vanaf nu mogelijk om volledig rond het natuurgebied te wandelen en te genieten van de prachtige bosrijke omgeving met in de lente een opvallend rijke voorjaarsflora. De route vertrekt op het ‘Onze Lieve vrouweplein’ in Nederhoeselt en gaat via kleine wegen naar het Watervalbos. Aangepast schoeisel is aangeraden.

Geschiedenis
Het Watervalbos in Beverst (Bilzen) was ooit een uitgestrekt bos van 80 hectare dat in verbinding stond met het Jongenbos. Door de jaren heen kromp het bosaandeel en maakte plaats voor landbouwgronden en de E313. Na de ruilverkaveling van Vliermaalroot, kreeg natuurvereniging Limburgs Landschap vzw deze gronden, zo’n 11,5 ha, in beheer. Ondertussen kocht de natuurvereniging ook zelf enkele aansluitende percelen aan. “Het gebied is nu 12,5 ha groot en herbergt kenmerkende planten voor oude bossen zoals eenbes, muskuskruid en bosanemoon”, zegt Veerle Cielen, beheerplanner van Limburgs Landschap vzw.

Werken voor betere natuur
Afgelopen najaar liet Limburgs Landschap vzw met de ondersteuning van het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en de stad Bilzen twee nieuwe poelen uitgraven. Hiermee worden diverse amfibieën zoals de kamsalamander geholpen. Limburgs Landschap vzw herstelde tevens een historisch vijvertje en plaatste een stuw om het waterpeil te regelen.

Nieuwe wandelroute
De nieuwe bewegwijzerde wandelroute loopt gedeeltelijk over reeds bestaande wandelpaden in landbouwgebied. De nieuwe gedeeltes van de route lopen langs de onverharde paden van de natuurpercelen. ‘De wandelroute is nieuw, ongekend en dient nog ingelopen te worden’, zegt Heleentje De Brauwer van Limburgs Landschap vzw.’ Maar binnen enkele maanden zal je ook zonder de paaltjes kunnen zien waar de routes lopen.’
Van de gemeente Hoeselt kregen we de toestemming om het startbord te plaatsen op het Onze Lieve Vrouwe plein.
Met de nieuwe wandelroute en bijhorende gratis folder wordt het wandelaanbod van de gemeente Hoeselt en Bilzen uitgebreid en daarmee zijn zowel de schepen van toerisme van Hoeselt, Yves Croux en de schepen van toerisme van Bilzen, Guy Swennen, blij mee.

Werken in de toekomst
De aanleg van de wandelroute en de plaatsing van de infoborden betekent natuurlijk niet het einde van het werk in het gebied.
In 2012 werd al een deel bos opnieuw aangeplant. En dat zal in verschillende delen van het gebied dit of volgend najaar ook gebeuren. Zo wordt het bos op termijn weer een stukje groter.
De nu nog kale open vlakte werd bijvoorbeeld in 2011 gekapt en is vorig jaar gestronkenfreesd om de Amerikaanse eik, een exoot die de groei van de prachtige bosflora onmogelijk maakt, te verwijderen’, zegt Veerle Cielen, beheerplanner van het gebied. ‘Om aan een natuurlijke manier van bestrijding te doen zal de opslag van de jonge zaailingen enkele jaren gemaaid worden tot de aanwezige zaadbank is uitgeput. Daarna kan het inheemse plantgoed geplant worden en ondervindt het minder of nauwelijks concurrentie meer.’

Toekomst van het gebied. Teken de petitie
Onderhoud van paden en natuurgebieden kosten geld. Maar dat wil natuurvereniging Limburgs Landschap vzw er graag bij nemen. ‘We vinden het belangrijk dat de mensen uit de buurt kunnen genieten in en van de natuur rondom hen. Anders zouden we nooit het prachtige en kwetsbare gebied opengesteld hebben. We gaan er van uit dat de buurt respect heeft voor dit gebied en bijvoorbeeld op de paden blijft’, zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw.
Het Watervalbos is momenteel nog niet erkend als natuurreservaat, maar eind 2013 werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid. We hopen dat ondanks de plannen van de Vlaamse administratie, minister Joke Schauvliege het tij nog kan keren. Zodat in de toekomst ook natuurgebieden zoals het Watervalbos bescherming en steun krijgen.
Daarom startte Limburgs Landschap vzw samen met Natuurpunt en vzw Durme een petitie op. ‘We roepen iedereen op om deze petitie zo veel mogelijk te tekenen op www.limburgs-landschap.be’, zegt Frans Verstraeten.

 

stardekk ×