terug naar overzicht

Nieuws februari 2016

18/02/2016

Werken in natuurgebied Galgenberg voor veiligheid, meer heide en de rugstreeppad

In en rond natuurgebied de Galgenberg is een firma in opdracht van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw gestart met kapwerken.

De kapwerken hebben verschillende doelen:

Zo zal langs de wegkant een zone van 5 meter gekapt worden. De bedoeling is dat die zone in de toekomst beheerd wordt als hakhoutbeheer. Dat betekent dat die bomen en struiken om de +- 10 zullen afgezet worden. Hierdoor ontstaat niet alleen een mooie bosrand, maar helpt Limburgs Landschap vzw ook mee aan de veiligheid: de kans wordt nu heel klein dat er nog takken op de weg of het fiets pad waaien.

In het westen van het gebied zijn er enkele zones waar het bos gedund wordt. Zo wordt aangeplante dennenbos geleidelijk aan omgevormd naar een natuurlijk eiken-berkenbos.

Bij de watertoren, daar waar de leidingen van de Watergroep lopen, dienen de bomen verplicht gekapt te worden. Net zoals onder hoogspanningslijnen.

Om de overgang van het bos naar de heide geleidelijker en natuurlijker te laten verlopen zal een rand van het bos ook gedund worden. Deze zone wordt een ideale plek waar vlinders, zoals de zeldzame heivlinder, bijen en andere insecten beschut kunnen zonnen.

Centraal in het gebied ten slotte, zal een bos met Corsicaanse dennen gekapt worden. De bedoeling is dat daar een zone ontwikkeld wordt waar de zeer zeldzame rugstreeppad het naar zijn zin krijgt.

Onze excuses voor de tijdelijke hinder.

stardekk ×