terug naar overzicht

Nieuws maart 2016

01/03/2016

Meer biodiversiteit door extra 35 ha voor Limburgs Landschap vzw

De gemeente Kinrooi heeft diverse percelen met kansrijke natuur erop in haar eigendom. Om de krachten voor natuur te bundelen, leek het de gemeente Kinrooi logisch om een deel van haar eigendommen in beheer te geven aan natuurvereniging Limburgs Landschap vzw.


Op 1 februari 2016 nam de gemeenteraad van Kinrooi de beslissing om 36 ha 02 a 35 ca grond in beheer te geven aan Limburgs Landschap vzw. Het gaat om ongeveer 24 ha in de Goort, 6 ha in het Heyerven, 4 ha gronden langs de A-beek en nog 2 ha aan restpercelen in het Stamprooierbroek. Door deze oppervlakte toe te voegen aan de 423 hectare natuur die natuurvereniging Limburgs Landschap vzw al beheert in het noorden van Kinrooi, kunnen de natuurverbindingen tussen de verschillende gebieden onderling geoptimaliseerd worden en kan ook het beheer beter op elkaar afgestemd worden.

Nu al in beheer
Burgemeester Jo Brouns: “Limburgs Landschap vzw beheert nu al rondom Molenbeersel de natuurgebieden De Zig, het Hasselterbroek en het Stamprooierbroek. De natuurgebieden De Zig, Stamprooierbroek en Hasselterbroek vormen nu samen met De Goort een cluster van 459 ha 45a 80ca, waarin de kaart van de natuur en openstelling getrokken wordt! Meer in het oosten beheert Limburgs Landschap natuurgebied Koningssteen-Kollegreend dat ook in de toekomst, na de afronding van de grindwerken, gaat uitgroeien tot een prachtig natuur én wandelgebied van ongeveer 150 hectare. Deze uitbreiding aan oppervlakte natuur in de gemeente Kinrooi is niet alleen goed om zeldzame Europese soorten en biotopen te laten uitbreiden, maar kan ook een extra aantrekking voor zachte recreanten zoals wandelaars en fietsers betekenen. En dat heeft weer zijn invloed op de lokale economie.”


Wat verandert er in de Goort?

Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw: “Zichtbaar verandert er amper iets. De gronden die Limburgs Landschap vzw in beheer heeft gekregen van de gemeente zullen nog steeds toegankelijk blijven voor recreanten. De Goort omvat onder andere een visvijver, waar ook in de toekomst kan gevist worden. De extra gronden nabij Foshei geven Limburgs Landschap extra mogelijkheden om het bestaande speelbos verder uit te bouwen. Limburgs Landschap vzw bekijkt op welke locaties eventuele infoborden kunnen geplaatst worden. Op die manier ontdekken de buurtbewoners en recreanten van het gebied meer over de natuur van het gebied. Wat er wijzigt is dat het merendeel van het beheer van de paden door Limburgs Landschap vzw zal gebeuren en dat Limburgs Landschap vzw ook zal werken aan een beheerplan voor het gebied. Hiermee is het de bedoeling om de biodiversiteit van het gebied te verhogen en te kijken waar eventueel een verbetering mogelijk is voor bepaalde al dan niet zeldzame plant- of diersoorten.

Speciale bewoner
Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw: "Zeker is alvast dat we gaan inzetten op de grote modderkruiper. Deze speciaal ogende vis met een verborgen bestaan - hoe kan het ook anders, als je in de modder leeft - is namelijk Europees beschermd en komt binnen het stroomgebied van de Maas tot nu toe enkel in de Zig en de Goort voor. Onlangs werd zijn aanwezigheid in het gebied nog aangetoond. Nu is het belangrijk dat deze ernstig bedreigde vissoort zo snel mogelijk in een goede staat van instandhouding wordt gebracht."

 

stardekk ×