terug naar overzicht

Nieuws april 2016

12/04/2016

De Bosbeek, een open riool?

Vrijwilligers van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw gingen de afgelopen dagen aan de slag in de Bosbeek in Neeroeteren. Op hun 2,5 km lange traject verzamelden ze meer dan 100 zakken afval. Het afval is niet alleen nefast voor het aangrenzende natuurgebied Tösch-Langeren, maar ook voor de meer stroomafwaarts lopende riviervalleien en uiteindelijk de zee.


Afval in de Bosbeek

Al langer werd er door vrijwilligers van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zwerfvuil vastgesteld langs de Bosbeek. Na overleg met de Stad Maaseik, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij over de groene ader van Neeroeteren en Maaseik, startte een team van 4 Limburgs Landschap vrijwilligers met het verwijderen van het afval in de bedding en langs de oevers van de Bosbeek in Neeroeteren. “Ons traject is een kleine 2,5 km lang en begint bij het houtenbruggetje ter hoogte van de Kloostersteeg en eindigt bij het betonnen bruggetje ter hoogte van het Jagersborg, de oude gemeentegrens Maaseik(Wurfeld)/ Neeroeteren. In het totaal haalden we een 60-tal zakken afval op”, zegt Francis Telen, vrijwilliger en conservator van natuurgebied Tösch-Langeren. Het afval wordt door de stadsdiensten afgevoerd naar het containerpark.

Het is onbegrijpelijk om te zien hoeveel huishoudelijk afval er wel niet in de Bosbeek beland : bussen, flacons, PET-flessen, drinkkartons, glazen flessen, botervlootjes, isomoschaaltjes, veel tennisballen, speelgoed, blikjes, bokalen,” zegt Francis Telen van Limburgs Landschap vzw. Het afval blijft hangen in begroeiing op de oevers of drijft gewoon mee met het water, om wellicht, na een lange weg, in zee te belanden.


Red de Bosbeek
We hopen dat de mensen wiens tuin grenst aan de Bosbeek, deze beek koesteren en niet bijdragen aan deze vervuiling. Gemakkelijkheidshalve zou iedereen afval op de oever kunnen storten en alles laten wegspoelen door de volgende hoogwaterstand. Maar het merendeel van het afval is, gek genoeg, gratis en eenvoudig af te leveren op het containerpark of kan via de gratis ophaling van de blauwe PMD-zakken meegeleverd worden. “Ons kost het een heleboel moeite. We zijn zelfs met waadpakken de beek ingegaan om het afval te verwijderen,” zegt Francis Telen.
De vrijwilligers en Limburgs Landschap vzw hopen dat alle inwoners van Maaseik hun steentje bijdragen en geen afval meer weg gooien. Niet alleen via bv. tuinen, maar ook midden in het centrum. Dit kan al een heleboel schelen. En hopelijk wakkert dit nieuws ook de gemeentes As en Opglabbeek, waar de Bosbeek doorstroomt, aan om ook hun steentje bij te dragen bij de aanpak van dit probleem. Al het afval komt via de Bosbeek uiteindelijk de Maas in en vervolgens de zee. Niemand wil toch ’s zomers pootje baden of zwemmen in een zee vol afval?


Ook groenafval is een probleem!
Een ander onschuldig lijkend afval is maaisel en GFT. ‘Dit is toch groen en kan toch geen kwaad!’ hoor je vaak zeggen. Dit soort afval zorgt helaas wel voor biologische vervuiling. Om het plantenafval af te breken wordt er namelijk zuurstof onttrokken aan het water. En zuurstof is o.a. nodig voor het leven in datzelfde water, zoals de adoptiesoort van Maaseik, de bosbeekjuffer.
Maaisel en GFT zijn bovendien rijk aan voedingsstoffen. In natuurgebieden (maar dus ook in beken) is dit vrijwel altijd nefast omdat men meestal schralere omstandigheden wil creëren of behouden. Zijn water of percelen te voedselrijk, dan krijg je algengroei of een overvloed brandnetels en bramen, terwijl Limburgs Landschap vzw in Tösch-Langeren veel zeldzamere waterplanten zoals pilvaren en gesteeld glaskroos wil behouden. Ook kunnen resten van tuinplanten invasief gaan woekeren. Bijvoorbeeld een stengeltje van Japanse duizendknoop kan vaak genoeg zijn om een hele oever te koloniseren. Hierdoor krijgen inheemse planten op deze locaties geen kans en kost het de maatschappij handen vol geld om deze soorten te bestrijden.

MEER INFO:
Francis Telen, 0499/71 40 52

stardekk ×