terug naar overzicht

Nieuws september 2016

01/09/2016

Grote Beemd en Broekbeemd nog steeds ontoegankelijk

Door de hevige storm eind juni zijn heel wat bossen in onze natuurgebieden Broekbeemd en Grote Beemd (Gemeente Wellen) ontstabiel geworden. Dit betekent dat zelfs bij een gewoon onweertje of een stevige wind er nog takken kunnen afbreken of zelfs nog hele bomen kunnen omwaaien. Bovendien starten er ter hoogte van Graetmolen en de Bodemstraat ook werken van de VMM. Zo wordt er een vismigratieknelpunt op de Herk opgelost en een bufferbekken aangelegd om in de toekomst wateroverlast van de Herk te vermijden.

Het is dus beter om nog niet in deze gebieden te gaan wandelen. Wellicht duren alle werken (opruimen stormschade en werken VMM) nog zeker tot eind dit jaar. We houden je op de hoogte!
stardekk ×