terug naar overzicht

Nieuws oktober 2016

10/10/2016

Uitbreiding natuurgebied De Caetsweyers

Diepenbeek: sinds deze week is natuurvereniging Limburgs Landschap vzw de trotse eigenaar van 10 hectare bos. Het perceel, in het centrum van Lutselus, behoort tot natuurgebied De Caetsweyers in Diepenbeek. Met deze aankoop is de natuurvereniging weer een stap dichter bij de ontwikkeling en herstel van een oud vijvergebied gekomen, zoals typisch is binnen de regio De Wijers.


Op de grens van Bilzen, Genk en Diepenbeek, tussen de wijken Caetsbeek en Lutselus ligt een circa 50 hectare groot vijver- en bosgebied langs de oevers van de Caetsbeek. Het gebied heeft de bestemming parkzone op het gewestplan. Tot voor kort was het gebied in bezit van verschillende private eigenaars.
In oktober 2013 kocht de natuurvereniging Limburgs Landschap al het vijvercomplex van 22 ha 49 a 36 ca aan. In september 2016 werd een chalet op een perceel van 2a 78 ca en een grove dennenbos van 1 ha 42 a 44 ca aangekocht. Begin deze week kwam daar de officiële ondertekening van 10 ha bos bij. Het gebied is met deze aankoop nu 33 ha 47 a 24 ca groot.


Nieuw bosgebied
De nieuwe aangekochte percelen aan de Zandstraat waren tot voor kort privé eigendom. Het gebied is momenteel een vrij nat broekbos met elzen en eiken. Historisch gezien lagen er rond de jaren ’80 nog weilanden en bossen. Nog veel eerder lagen er vijvers, die hoorden bij het landgoed ‘De Visserij’, waar nu het gelijknamige rustoord ligt. Ondertussen is er ook al een principieel akkoord met de gemeente Diepenbeek om een gebied van 7 ha 65 a 29 ca in erfpacht te verkrijgen.


Herstel van een vijvercomplex
Limburgs Landschap vzw wil in de nabije toekomst het gebied van 33 ha herstellen als vijvercomplex. Dit soort landschap is typisch voor de regio De Wijers waartoe Diepenbeek behoort. Denk maar aan de Dauteweyers, de Platwijers, De Maten. Dat zijn goede voorbeelden van kleinere en grotere vijvercomplexen.
Onlangs is een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid om het gebied te erkennen als natuurreservaat. Vervolgens zal er een éénmalig inrichtingsproject opgemaakt worden om de toestand van de natuur te verbeteren. Krakeend, roerdomp en ijsvogel zijn drie voorkomende vogelsoorten die het na de inrichtingen nog meer naar hun zin moeten hebben in het gebied. Maar ook de boomkikker wil Limburgs Landschap vzw in de toekomst meer ruimte geven. Daarvoor zal vooral het vijvercomplex opener gemaakt worden. Concreet betekent dit dat je in de toekomst vanuit de Zandstraat zowel links als rechts een prachtig zicht zal hebben op de vijvers.


Natuur in een hokje?
In tegenstelling tot het gedeelte van 20 ha dat Limburgs Landschap vzw 3 jaar geleden verwierf, zal het nieuw verworven gebied van 10 ha publiekelijk opengesteld worden en blijven voor voetgangers op de paden. Omdat de doelsoorten in het vijvercomplex veel gevoeliger zijn voor verstoring, is dat gedeelte enkel toegankelijk tijdens begeleide wandelingen van Limburgs Landschap vzw.


MEER INFO:
Heleentje De Brauwer, heleentje.debrauwer@limburgs-landschap.be, 011 53 02 51


Wat is Limburgs Landschap vzw?
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw is in Vlaams Limburg actief en streeft sinds 1971 naar meer natuur in Limburg. In de eerste plaats gebeurt dat door natuurgebieden aan te kopen, te beheren en in te richten. Daarnaast laat Limburgs Landschap vzw iedereen kennis maken met haar natuur door de beheerde gebieden zoveel mogelijk open te stellen. Intussen heeft Limburgs Landschap vzw zo’n 2250 ha natuur onder haar hoede!
Meer info over onze natuurgebieden en werking vind je op: www.limburgs-landschap.be


Word lid
Vind je het beschermen van de Limburgse natuur belangrijk? Steun ons dan met het verwerven van meer natuur en maak met 15 euro per jaar zo het verschil! Je bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB met vermelding ’lidgeld’. Als dank voor je steun ontvang jij ons welkomstpakket en 4 maal per jaar het Limburgs Landschap Magazine.www.limburgs-landschap.be
stardekk ×