terug naar overzicht

Nieuws juli 2013

25/07/2013

Tijdelijk wildraster houdt wilde zwijnen in Stamprooierbroek

KINROOI – juli 2013 In natuurgebied het Stramprooierbroek in Kinrooi zijn al jaren enkele wilde zwijnen aanwezig. De laatste jaren wordt er een beduidende toename vastgesteld. Limburgs Landschap vzw gaat ervan uit dat dit deel van het GrensPark Kempen-Broek voldoende groot en gevarieerd is om een populatie wilde zwijnen te huisvesten nu en in de toekomst. Om landbouwschade te voorkomen heeft Limburgs Landschap vzw samen met Wildbeheereenheid Molenbeersel een wildkerend raster geplaatst.


Opmars van de wilde zwijnen
Het Stamprooierbroek, ’t Hasselterbroek en De Zig zijn drie aaneengesloten gesloten gebieden van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw. Samen zo’n 550 hectare natuur (waarvan 430 ha effectief in beheer). Met de aangrenzende gebieden van o.a. het Agentschap voor Natuur en Bos, vormt het noordenwesten van Kinrooi het ideale leefgebied voor heel wat dieren, zoals ook wilde zwijnen. “Zoals elders in Limburg vindt de laatste jaren een toename van de wilde zwijnen plaats”, zegt Jos Keyers, beëdigd wachter van Limburgs Landschap vzw. “Dat heeft veel te maken met enkele goede mastjaren, zachte winters met veel eikels.” Maar niet alleen eikels en natuurgebieden trekken de zwijnen aan, ook de maïsakkers, zijn een ware schuilplaats en voedselbron.


Functie in de natuur
Door hun wroetgedrag vervullen wilde zwijnen een belangrijke functie in de natuur. Ze breken de vegetatie plaatselijk open tot op de kale bodem. Dit geeft extra mogelijkheden voor de pioniersoorten die hierdoor toenemen. Tevens wordt een kiembed klaargelegd voor boom-en struiksoorten. Bezoekers aan het gebied kunnen naast reeën nu dus ook wilde zwijnen in het Stamprooierbroek spotten, wat de belevingswaarde voor een bezoek verhoogd.


Samen voorkomen
Helaas zijn er ook meer berichten van overlast en schade door de wilde zwijnen, vooral aan landbouwgewassen,” zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw. “Het gebied van Stamprooierbroek is voldoende groot om een populatie wilde zwijnen te huisvesten, maar om de landbouwschade tot een absoluut minimum te beperken zit Limburgs Landschap vzw nu samen met de jagers van Molenbeersel en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Wettelijk gezien moeten landbouwers zelf in staan voor de schade aan hun gewassen door het plaatsen van draad,….Als dit niet helpt dan pas kan normaal het schadefonds van ANB ingeroepen worden. Met het gezamenlijk initiatief van Limburgs Landschap vzw, de Wildbeheereenheid van Molenbeersel en het Agentschap van Natuur en Bos, worden zoveel mogelijk preventieve maatregelen genomen om schade te voorkomen.

Zo werd reeds een tijdelijk wild kerend raster geplaatst van 4,5 km aan de oostzijde van het Stamprooierbroek. Het hele karwij werd geklaard door een vijftiental jagers die hier een 3-tal zaterdagen aan opofferden. Naast het plaatsen van het tijdelijk raster, zijn er ook concrete afspraken gemaakt om de populatie goed op te volgen en door gericht afschot in toom te houden. Voor Limburgs Landschap vzw is het een pilootproject om te zoeken naar een realistisch populatiebeheer. In deze context werd tevens aan het Agentschap voor Natuur en Bos een uitzonderingsmaatregel gevraagd om in alle beheerde reservaten van de vereniging de mogelijkheid te voorzien om wilde zwijnen te doden, afhankelijk van de plaatselijke situatie en na een goede afweging. Tot voor kort was het wettelijk niet toegestaan om in een erkend reservaat wilde zwijnen te doden. Hopelijk is dit een eerste stap om op een gezonde manier en met open visie te anticiperen op een toenemende populatie wilde zwijnen.


MEER INFO
Jos Keyers, beëdigd wachter Limburgs Landschap vzw, 0479/43 61 01

.

 

stardekk ×