terug naar overzicht

Nieuws april 2017

05/04/2017

Begin broedseizoen = start ‘hond aan de lijn’ campagne

Het is heerlijk om te wandelen met je hond in de natuur, zeker nu de lente aangebroken is. Maar lente betekent ook broedseizoen. Om hondeneigenaars te sensibiliseren om hun hond aangelijnd te houden start natuurvereniging Limburgs Landschap vzw daarom bij het begin van het broedseizoen de campagne ‘Fijn, de hond aan de lijn;’
Beëdigde wachters en vrijwilligers van Limburgs Landschap vzw zullen de komende maanden in verschillende natuurgebieden rondlopen en de hondeneigenaars die hun hond aangelijnd houden, belonen met een zakje hondensnoepjes voor hun trouwe viervoeter. Maar er zullen ook gerichte acties plaatsvinden waarbij boetes uitgeschreven worden die kunnen oplopen tot 250 euro.

Niet toegestaan
Het is wettelijk verboden om, buiten de hondenlosloopgebieden, honden te laten loslopen in natuurgebieden. Toch is het in vele natuurgebieden schering en inslag: rondsnuffelende honden die van de paden gaan. Niet alleen het wild zoals reeën, hazen, etc. voelen zich opgejaagd, maar ook kinderen en volwassenen zijn vaak bang voor onbekende viervoeters. En dan zijn er nog zeldzame diersoorten, zoals de boomleeuwerik en kwartelkoning, die het door (loslopende) honden extra moeilijk krijgen. “Limburgs Landschap vzw is een vereniging die verantwoordelijk is voor het behoud en bescherming van die (zeldzame) natuur in haar gebieden. Door te zorgen dat planten en dieren niet verdwijnen, kan iedereen er van blijven genieten, ook in de toekomst. En daar kunnen we dus met zijn allen een steentje aan bijdragen”, zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw. Maar niet iedereen wil hetzelfde van de natuur. “Dat is lastig, want het is niet mogelijk om het alle mensen precies naar hun zin te maken. Daarom zijn er afspraken en regels nodig, net zoals in het verkeer. Honden zijn namelijk samen met hun baasje te gast in een gebied waar jaarrond dieren leven. Je doet als gast toch ook niet wat je wil in andermans huis”, zegt Heleentje De Brauwer van Limburgs Landschap vzw.

“Mijn hond doet niets”
De regel ‘Honden aan de lijn’ geldt voor alle honden, ook al zijn ze zeer klein of oud en sloom. Het is praktisch onmogelijk om onderscheid te maken. “Ook al denk je dat je hond toch niets doet of wél goed luistert: alle honden hebben een jachtinstinct. Bij jachthonden is dat sterker ontwikkeld, maar andere honden hebben het ook,” zegt Vic Indestege, beëdigd wachter van Limburgs Landschap vzw. De hond wil het dier dat hij ruikt opsporen en erop afgaan : uit nieuwsgierigheid, of om het te vangen. Bijna alle dieren in natuurterreinen zijn bang voor honden, ook voor honden die ‘niets doen’. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op.
De gevolgen zijn niet altijd onmiddellijk waarneembaar, maar ze zijn er wel. Denk maar aan vogels die op de grond of laag in de struiken broeden. Als weide- of watervogels een nestplaats zoeken of een nest bouwen, mogen ze niet te vaak worden verstoord. Worden ze toch verstoord, dan zoeken de vogels hun nestplaats elders, of verlaten het gebied. Als ze al een nest hebben, dan zullen ze opvliegen als er een hond te dicht in hun buurt komt. De eieren of jonge vogels in het nest vormen dan een gemakkelijke prooi voor andere dieren, zoals eksters, kraaien en meeuwen. Op die manier kan de vogelstand teruglopen. Ook in rustgebieden zijn loslopende honden nefast voor vogels. Door het opvliegen verbruiken ze namelijk extra energie die ze net hard nodig voor hun najaars– of voorjaarstrek naar verre oorden. Ook de reeën worden het slachtoffer van honden. Voor loslopende honden slaan ze op de vlucht, ook al lopen die ‘vrolijk’ kwispelstaartend achter hen aan. Reeën raken namelijk snel in paniek en rennen zich letterlijk dood op wegen, prikkeldraad en hekken in ons kleine Vlaanderen. Of ze veroorzaken verkeersongelukken. En daar worden niet alleen de dieren het slachtoffer van.

Natuurlijk instinct
In de vakanties, weekends en op mooie wandeldagen in de week komen er heel veel honden in de gebieden van Limburgs Landschap. En tegen soms tientallen dieren per dag kan geen vogel, haas, vos of ree op”, zegt Ward Walraven, regiobeheerder van het drukbezocht natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Zoals de runderen en paarden die voor het beheer zorgen in de gebieden van Limburgs Landschap vzw. Ook zij voelen zich gemakkelijk door honden opgejaagd. Zo hebben zich vorig jaar 2 Konikpaarden vastgelopen in de draad met serieuze verwondingen en hechtingen als gevolg. Galloway-koeien werden in een ver verleden gebruikt om kudden schapen te beschermen tegen wolven. Daarom volgen ze ook nu nog soms hun instinct als een hond hun opjaagt. Ze omsingelen dan de hond en kunnen hem ernstig verwonden.
Maar ook niet alle wandelaars en fietsers in natuurgebieden zijn even gek op honden. Vooral ouderen en kinderen zijn vaak bang voor honden.

Campagne
Onze campagne ‘Fijn, honden aan de lijn’ is in eerste instantie bedoeld om mensen te sensibiliseren. Vrijwilligers en beëdigde wachters van Limburgs Landschap vzw gaan van april tot en met juni regelmatig op pad in onze natuurgebieden en zullen mensen aanspreken. Mensen die hun hond al aangelijnd hebben of dit meteen spontaan doen, ontvangen een kaartje (ter grootte van een visitekaartje ) en een zakje hondensnoepjes (gesponsord door Horta) als beloning voor hun trouwe viervoeter. De baasjes die weigeren hun hond aan te lijnen, zullen beboet worden. De boetes kunnen oplopen van 50 tot 250 euro.
Wil je weten waar wat kan en mag in de natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw? Check dan de infoborden aan de ingangen van de natuurgebieden.

Met de steun van Horta

stardekk ×