terug naar overzicht

Nieuws mei 2017

10/05/2017

Roerdomp geniet van uitbreiding Caetsweyers

Afgelopen weken werd in natuurgebied de Caetsweyers het geroep van de roerdomp waargenomen. Deze Europees beschermde reigerachtige moet het hebben van rust, vis en schuilplekken in het riet. Toeval of niet, maar de roerdomp is nu net de doelsoort van het natuurgebied. Voor de vrijwilligers en medewerkers van Limburgs Landschap vzw is dit het teken dat het de goede richting uit gaat en dat de geplande inrichtingsplannen realistisch zijn. De aankoop van een bijkomende 5 ha 46 a 16 ca bos op grondgebied van Diepenbeek en Bilzen maken dat het gebied nu 38 ha 93a 40 ca is.

Groei van natuurgebied De Caetsweyers
In 2013 kocht natuurvereniging Limburgs Landschap vzw de eerste percelen van het gebied aan. Bij deze 22 ha 49 a 36 ca kwamen in juli 2016 al snel 1 ha 45 a 22 ca bij en later in oktober 2016 nog eens 10 hectare bos. Eind maart werd een bijkomende 5 ha 46a 16 ca bos aangekocht. Samen met de eigendommen van de gemeente Diepenbeek, waarover nog overleg loopt over de erfpacht, komt de natuurvereniging aan een gebied van ongeveer 46 hectare groot.
Deel van een groter geheel
Met deze aankoop is de natuurvereniging dus weer een stap dichter bij de ontwikkeling en herstel van het oud vijvergebied gekomen. Voor de aankoop van het gebied ontving Limburgs Landschap vzw 40% verwervingssubsidies in het kader van het Strategisch Project ‘Diversiteit binnen de Wijers’. De achterliggende bedoeling van deze aankopen is dat de diverse natuurgebieden, beken, groenstroken etc. binnen De Wijers verbonden worden met elkaar, zodat dieren en planten kunnen migreren en/of zich verspreiden.

Succesverhaal voor de roerdomp
De vijvers van de Caetsweyers vormen een vijvercomplex dat typisch is binnen de regio De Wijers. In andere vijvercomplexen in de Wijers, bv. de Platwijers en vijvergebied Midden-Limburg werden de afgelopen jaren al werken uitgevoerd ten voordele van de Europees beschermde roerdomp. Door het succes van deze inrichtingsmaatregelen zijn de broedsuccessen de laatste jaren toegenomen en zijn de dieren wellicht op zoek gegaan naar een nieuwe gebied. Want de afgelopen weken is de roerdomp roepend waargenomen in de Caetsweyers.

Roerdomp en de Caetsweyers: een goede combi!
Een roerdomp heeft namelijk veel rust nodig. Een met riet begroeid eilandje in een visrijke omgeving is ideaal voor dit dier. Door te broeden op een eilandje is de kans op predatie door vossen veel kleiner. Omdat de vijvers niet natuurlijk, maar historische zijn ontstaan voor de viskweek, is het waterpeil bovendien prima te beheren. Want aan eilandjes die door enorme regenval onder water komen te staan, heeft de roerdomp niets. ‘In natuurgebied de Caetsweyers hebben we het geluk dat vrijwilliger Hugo Palmaers de sluizen en stuwen van het gebied dagelijks controleert en bijstuurt. Dat maakt het dat zelfs nu al, voor de inrichtingen van het gebied gestart zijn, er mogelijks een roerdomp gaat broeden. In totaal schatten we dat er na de geplande inrichtingen plaats is voor 2 a 3 koppeltjes roerdompen,’ zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw.
Het dier maakt een geluid dat vergelijkbaar is met een stoomboot. Volgens de voormalige eigenaar van een deel van de Caetsweyers, Wim van Hamel, was het al van 1962 geleden dat de roerdomp nog was waargenomen. Of het daadwerkelijk tot broeden komt en of het succesvol is, is nog af te wachten.

De toekomst van het gebied
De volgende stap is om de inrichtingsplannen voor de Caetsweyers samen met de Vlaamse overheid te concretiseren en uiteindelijk tot uitvoer over te gaan.
Om een tipje van de sluier op te lichten, kunnen we alvast meedelen dat naast het herstel van de historische vijvers er wellicht een vogelkijkhut komt. De huidige toegankelijke en bestaande wandelpaden in de bosgedeeltes zullen opengesteld blijven en bijkomend zullen wellicht enkele nieuwe paden gecreëerd worden. Om de rust te garanderen blijven de vijvers, net zoals nu het geval is, ontoegankelijk. Er zullen wel meer zichtassen op de vijvers gecreëerd worden.

Wil je op de hoogte blijven van de plannen en de vervolgstappen in de Caetswijers? Schrijf je dan op onze nieuwsbrief of word lid en steun ons zo bij onze realisaties!

 

stardekk ×