terug naar overzicht

Nieuws oktober 2017

10/10/2017

Resultaten acties tegen zwerfvuil en sluikstorten

In het kader van de handhavingsactie zwerfvuil en sluikstorten waarvan Mooimakers de drijvende kracht is, werden in Politiezone kanton Borgloon tussen 4 en 25 september 2017 sensibiliserende acties op touw gezet. Tegelijkertijd werden extra patrouilles ingezet om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden.
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage.
Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

Dankzij een aangename en vruchtbare samenwerking met de gemeenschapswachten van de verschillende gemeenten, de beëdigde jachtwachters van de WBE’s en het Limburgs Landschap vzw werden op nog geen maand tijd in totaal:
- 142 meldingen van zwerfvuil en sluikstorten op ons grondgebied geregistreerd
- 8 GAS-PV’s opgesteld

Dit is een heel goed resultaat, als we dit vergelijken met de 161 meldingen van de eerste helft van 2017, aldus korpschef a.i. Rohnny Maes.

Tijdens de afgelopen actieperiode werden een sluikstort van asbestplaten en een 40 à 50-tal autobanden teruggevonden. Maar veelal deponeren burgers hun huisvuil in de buurt van glasbollen of openbare containers in de plaats van de daarvoor voorziene afvalzakken aan te kopen.
PZ kanton Borgloon blijft ook na het aflopen van deze actieperiode prioritair werk maken van de aanpak van sluikstorten en zwerfvuil aangezien deze vorm van overlast leidt tot een onveiligheidsgevoel bij de inwoners.

Meer informatie:
CP Rohnny Maes
Korpschef a.i.
011 49 44 01
korpschef@pzloon.be

stardekk ×