terug naar overzicht

Nieuws november 2017

07/11/2017

Aandacht voor kleine waterdiertjes

Vandaag werd de laatste hand of beter kraanarm gelegd aan het biodiversiteitsproject ‘Optimalisatie van aanleg en (her)inrichting van plassen t.v.v. kleine waterorganismen’ af. Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw diende dit project twee jaar geleden in en kreeg de steun van de provincie Limburg.

Een eerste doel was een zicht te krijgen op de aanwezigheid van een aantal ‘minder populaire’ waterdiertjes in de plassen en poelen van Limburgs Landschap vzw. Verspreid over 2015 en 2016 werden ca. 50 waterpartijen in 19 verschillende natuurgebieden onderzocht op kleine waterorganismen door een gespecialiseerd studiebureau met de hulp van een aantal vrijwilligers van de Likona-werkgroep ‘Ongewervelden’. Deze en eerder bekende resultaten werden gebundeld in een rapport. In totaal werden 122 soorten waterkevers (36,6% van het Belgische totaal), 37 waterwantsen (58% van het Belgische totaal) en 220 andere waterorganismen gevonden. De natuurgebieden Stamprooierbroek (Kinrooi), Bergerven (Maaseik, Dilsen-Stokkem) en Tösch-Langeren (Maaseik) herbergen de grootste diversiteit. Enkele waterpartijen in het Stamprooierbroek werden nader onderzocht door een laatstejaars studente natuur en groentechnische wetenschappen van het Biotechnicum.


Het eindrapport van al dit onderzoek bevat praktische aanbevelingen voor herinrichtingsmaatregelen. Rekening houdend met de bestaande beheerplannen, de gewenste inrichtingen en de beschikbare projectmiddelen werden zes locaties geselecteerd. Op deze locaties werd slib en lisdoddevegetatie geruimd, een dijkje verstevigd, oeverzones afgeplagd, een regelbare stuw geplaatst en een vijver heringericht


Benieuwd naar het volledige rapport van dit onderzoek?
Stuur dan een mailtje naar david.beyen@limburgs-landschap.be

stardekk ×