terug naar overzicht

Nieuws januari 2018

05/01/2018

Paarden langs de Maas houden droge voeten

In verschillende natuurgebieden langs de Maas worden grote grazers zoals Konikpaarden en Gallowayrunderen ingezet voor het dagelijks beheer. Deze dieren leven gans het jaar door in het gebied en zijn zelfredzaam. Vaak krijgen mensen de indruk alsof deze dieren aan hun lot worden overgelaten, maar niets is minder waar. Wekelijks nemen de professionele veeverzorgers van Limburgs Landschap vzw een kijkje in het gebied en ook verschillende vrijwilligers houden een oogje in het zeil. Eten is er, zelfs in de winter, genoeg in het gebied: ze eten ruigte en schors en knoppen van bomen en struiken. Ze kennen het natuurgebied op hun duimpje. 


Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw houdt steeds de vinger aan de pols. Daarom werd de afgelopen dagen het waterpeil en de verwachtingen ook nauwgelet opgevolgd en werden de dieren op het droge gelokt.


Eilandjes

De afgelopen dagen staat het water van de Maas namelijk hoog en dat zal volgens de verwachtingen zo blijven tot 7 januari. Daarna daalt het peil van de Maas. Het water is niet kritiek hoog, maar wel hoog genoeg zodat hoger gelegen delen van het gebied afgesloten geraken en als het ware eilandjes gaan vormen. Als het water niet verder stijgt, vormt het geen probleem als de dieren een of meerdere dagen op zo’n eilandje vast zitten. Ze hebben namelijk water genoeg rondom hen en ook op de zogenaamde ‘eilandjes’ vinden ze voldoende te eten.

Samen met de brandweer

In natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem zaten alle dieren veilig en wel op ‘het vasteland’. Maar blijkbaar hadden twee paarden geen zin om bij de kudde te blijven of werden ze door de kudde verdreven. Ze waren  genoodzaakt zich elders droog te houden. De veeverzorgers van Limburgs Landschap vzw hebben met de hulp van de brandweer Maasmechelen nog geprobeerd deze dieren toch weer bij de rest van de kudde te voegen. Dat lukte niet, en ze zijn uiteindelijk niet van het eiland geraakt, maar ze hebben toch de voeten droog kunnen houden. De hoge waterstand heeft gelukkig geen invloed gehad op hun welzijn. 

Er is dus momenteel geen reden tot paniek voor de dieren van natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd, Koningssteen-Kollegreend, Mazenhoven en Hochter-Bampd Herbericht. Merk je toch afwijkend gedrag of heb je vragen? 

Contacteer dan gerust onze regiobeheerder:

ward.walraven@limburgs-landschap.be of 0479 47 09 49

stardekk ×