terug naar overzicht

Nieuws februari 2018

09/02/2018

Afscheid van stichter Norbert Martens

Fier als een eik,
wijs als een oude wilg,
zacht als een jonge berk,
het bos fluistert je vaarwel.

IN MEMORIAM NORBERT MARTENS

Op 23 januari hebben we afscheid genomen van een minzame en bescheiden man. Na de problemen in Belgisch Congo werd hij in 1964 Rijksingenieur van Waters en Bossen in de houtvesterij Bree. Ambtshalve maar ook als hobby was hij nauw betrokken met de natuurbescherming.

Norbert had een visie. In 1972 publiceerde hij vanuit de werkgroep Maas en Oetervallei ( samen met wijlen Jaak Cuppens en Staf Vermeire ) een brochure en manifest “Het Natuurpark De Hoge Kempen”. Hij ontwikkelde een plan dat thans grondslag is van een aanvraag tot erkenning als Unesco Wereldgoed. Laten we hopen dat de huidige initiatiefnemers zijn naam en werk kennen en niet vergeten zijn.

In 1976 verscheen van zijn hand, in samenwerking met wijlen Pater Landewald Janssen O.F.M. een lijvig en rijk , kleurrijk, geïllustreerd boek over de Kempen in de reeks Natuur en Vogelreservaten. Voor die tijd een uitermate fraaie uitgave over de natuur bij ons.

Eind jaren zestig was Norbert betrokken bij de losse groep die onder de naam Natuuractie Limburg actief was met kennis en bescherming van het landschap in Limburg. Toen in 1970 het initiatief genomen werd om een terreinbeherende provinciale vereniging naar Nederlands model op te richten was hij medeoprichter (in 1971) van de Stichting Limburgs Landschap. Norbert werd ondervoorzitter. Hij zou dat ruim dertig jaar blijven met veel belangloze inzet en onverdroten ijver. Vanaf het ontstaan van de vereniging was hij vooral de ijveraar voor de ontwikkeling van “ de broeken” onder Bree en Kinrooi. In zijn boek over het Stamprooierbroek schreef hij: Het Stamprooierbroek moet niet hoger verheven worden dan het werkelijk is. Het mag getoond worden met zijn armoede en zijn rijkdom. Wij willen alleen dat “het broek” het broek blijft. Wij willen stukje bij beetje het zijn eigen gelaat terug geven.
Zo is het geschied. Jaar na jaar , brokje bij brokje, werd een steeds groter geheel gerealiseerd en beheerd. Zijn terreinkennis en goede contacten, op ieder niveau, hebben daar in hoge mate toe bijgedragen.

Als bevoorrechte getuige kunnen wij bevestigen dat de visie van Norbert over het Stamprooierbroek dank zij hem , in een actieve vereniging, volop in realisatie is.

Iedereen die de natuur een hart toedraagt moet hem , in bewondering, uitermate dankbaar zijn voor zijn vrijwilligerswerk.

Tekst: Hugo Pluymers

stardekk ×