terug naar overzicht

Nieuws februari 2018

28/02/2018

Gifvrij en ergonomisch struiken uittrekken met de treepopper

Ondanks de koude stelden vandaag de Provincie Limburg en Limburgs Landschap vzw in aanwezigheid van geduputeerde van Leefmilieu en Natuur, Ludwig Vandenhove de treepopper voor aan diverse natuurbeheerders en sociale economie ploegen die actief zijn in de natuur. Na de voorstelling kon iedereen de treepopper eigenhandig testen. Dit voor Vlaanderen nieuwe werktuig werd enthousiast onthaald!

Voor de bestrijding van invasieve exotische bomen en struiken zoals Amerikaanse vogelkers of Amerikaanse eik werd door natuurverenigingen en sociale tewerkstellingsploegen als nabehandeling vaak het pesticide glyfosaat gebruikt. Dit om het terug uitschieten te voorkomen.
Met de steun van de provincie Limburg wordt nu door natuurvereniging Limburgs Landschap vzw een ecologischer en ergonomisch alternatief gebruikt: de treepopper. Met dit hefboomgereedschap kan struikopslag met wortels manueel uitgetrokken worden.

De treepopper is een 1,5m lange metalen hefboom waarmee je manueel jonge struikjes en bomen tot een 4 cm dikte met wortel en al kan uittrekken. Probleem van die invasieve exotische struiken en bomen is namelijk dat ze sterk uitzaaien. Jonge exemplaren kunnen nu dus op een verantwoorde alternatieve manier aangepakt worden.

Daarnaast kan de treepopper ook dienen om in klassiek heidebeheer jonge opslag van allerhande soorten op plagplekken te beheren.

Ondertussen heeft Limburgs Landschap vzw de treepoppers al laten uittesten door verschillende groepen. Niet alleen terreinploegen gingen ermee aan de slag, een heleboel vrijwilligers, maar ook al een klas van 10-jarigen tijdens het pakket Educatief Natuurbeheer.

Ook kinderen gaan, ondanks het gewicht, vlot en graag aan het werk met de treepopper.

Lees meer over de treepopper en de mogelijkheden van ontlening in de folder hieronder links. 

stardekk ×