terug naar overzicht

Nieuws maart 2018

19/03/2018

Plan voor toekomstig uitkijkplatform over de Ballewijers is bij de gelukkigen

Vorig jaar diende natuurvereniging Limburgs Landschap vzw een aanvraag in bij de Vlaamse overheid als BNIP pilootproject. De oproep richtte zich tot allerlei actoren in het werkveld om hun steentje bij te dragen voor onze Europees waardevolle natuur, gaande van specialisten tot privé eigenaars. Zowel educatieve projecten als samenwerkingsprojecten of projecten die een tool of product ontwikkelen of zich inzetten voor het herstel van een habitat of het behoud van een soort werden ingediend.

In totaal meldden 34 kandidaten zich aan om kans te maken op maximum 15.000 euro voor het opstarten van een innovatief Natura 2000 project. Hiervan werden 8 projecten weerhouden door de jury, waarbij 4 projecten zich situeren in de Vlaamse regio, 3 in de Waalse regio en 1 project de klemtoon legt op het Belgisch gedeelte van de Noordzee.

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw is een van de gelukkige. En daardoor is natuurgebied de Ballewijers in Zonhoven binnenkort een uitkijkplatform rijker. Door het opzetten van dit uitkijkplatform met twee niveau’s, aangepast aan minder mobiele mensen, en het voorzien van infoborden wil men buurtbewoners de mogelijkheid geven om kennis te maken met het Natura 2000 gebied en z’n doelsoorten, de roerdomp en knoflookpad. Het gebied met hoge natuurwaarden kende in zijn beginperiode als reservaat heel wat knelpunten, zoals verstoring en sluikstorten. Dit werd aangepakt door het gebied visueel en fysiek af te schermen van het publiek. Het project wenst een open zichtas op het vijvergebied te creëren onder de vorm van een hoger gelegen uitkijkplatform dat het vijvergebied overziet om zo het gebied opnieuw een plaats te geven in de gemeenschap.

De plaatsing van het uitkijkplatform is voorzien tegen de zomer / nazomer van 2018. Momenteel ligt een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente Zonhoven. Zodra we hier positief nieuws over ontvangen hebben, kunnen we pas echt in actie schieten.

stardekk ×