terug naar overzicht

Nieuws augustus 2018

14/08/2018

Werken voor wilde bijen langs de Maas gestart

Maandag 13/08 zijn werken gestart in natuurgebied Hochter-Bampd Herbricht. Deze werken kaderen in het biodiversteitsproject ‘Jonge dynamische natuur voor wilde bijen langs de Grensmaas’ van de Provincie Limburg. Na Hochterbampd-Herbricht, komen ook natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem en Koningsteen-Kollegreend in Kinrooi aan de beurt.


Biodiversiteitsproject

Afgelopen najaar keurde de Provincie Limburg het biodiversiteitsproject ‘Jonge dynamische natuur voor wilde bijen langs de Grensmaas’ goed. De vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Limburgs Landschap vzw voeren dit project uit in samenwerking met de gemeentes Kinrooi, Dilsen-Stokkem en Lanaken. Nu het broedseizoen gedaan is, zijn de werken gestart. Eerst is Hochter-Bampd Herbricht in Lanaken aan de beurt. Daarna volgen twee andere natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw langs de Maas: Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem en Koningssteen-Kollegreend in Kinrooi.

Limburg heeft alle troeven om een grote diversiteit aan wilde bijen te herbergen. Heide, het warme microklimaat van de terrils, holle wegen en boomgaarden, steilrandjes, bloemrijke graslanden,... Ook in de grensmaas hebben de wilde bijen een plaats. “Het gaat niet goed met onze wilde bijen. Het verdwijnen van wilde bloemen en nestplaatsen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een veranderend klimaat eisen hun tol. Projectmatige steun aan onze partners blijft belangrijk om de wilde bijen hun habitat te versterken. De natuur heeft wilde bijen nodig om te overleven, net zoals wilde bijen de natuur nodig hebben om te overleven. En omdat wilde bijen belangrijke bestuivers zijn, kan ook de mens niet zonder bijen. Iedereen kan op zijn of haar manier iets doen. Wij willen – samen met onze partners op het terrein – een beleid uitstippelen om (zeldzame) wilde bijen alle kansen te geven en daarmee ook onze Limburgse natuur!” zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van Regionaal Landschap Kempen en Maasland Ludwig Vandenhove.

Open plekken en steile randen voor bijen

Het project heeft als doel om langs de Grensmaas op locaties, waar in het verleden al veel zeldzame wilde bijen voorkwamen, werken uit te voeren. Wilde bijen houden namelijk van warme open plekjes. Die ontstaan vooral na graafwerken. Omdat de oorspronkelijk inrichtingswerken van de natuurgebieden Koningssteen-Kollegreend, Negenoord-Kerkeweerd en Hochterbampd al verschillende jaren achter de rug zijn, zijn veel van die open plekken dicht gegroeid en dus niet meer ideaal. Daarom gaat Limburgs Landschap vzw met een aannemer na het broedseizoen bij de aanwezige populaties nieuwe habitats of geschikte plekken creëren.

Naast open plekken met zand of grind worden er ook hier en daar steilranden gemaakt. Sommige soorten wilde bijen gebruiken die als nestgelegenheid. Maar wilde bijen hebben niet alleen nestplekken, maar ook voedsel nodig. Daarom zullen er ook enkele plekken gemaakt worden waar nectarrijke pioniersplanten meer kansen krijgen. Ook verboste taluds en natuurverbindingen zullen open gemaakt worden, zodat zeldzame nectarplanten zich beter kunnen uitbreiden en de specifieke wilde bijen die enkel van deze planten kunnen leven, zich kunnen vermeerderen. In het vrijgekomen takhout dat op hopen wordt gelegd kunnen andere diersoorten weer een schuilplaatsvinden. En ook bramen groeien graag in deze takkenhopen. Zo ontstaan ‘nectarbars’ voor vele soorten.

Gidsen opleiding
Een tweede doelstelling is het informeren van de Limburgers - in het bijzonder de Maaslanders - over het nut van wilde bijen en het belang van Rivierpark Maasvallei als leefgebied voor deze diertjes. De natuurgidsen langs de Maas zullen daarom door enkele specialisten opgeleid worden, zodat zij het verhaal weer kunnen doorvertellen aan bezoekers, inwoners en buren.


Met de steun van de provincie Limburg

stardekk ×