terug naar overzicht

Nieuws november 2018

19/11/2018

Onze grote grazers zijn geen kippen

Aan het begin van de winter is het nog een groot vraagteken of en wanneer er mogelijks weer commotie ontstaat over onze grote grazers. In verschillende natuurgebieden zet Limburgs Landschap vzw namelijk konikpaarden en galloway runderen in voor het natuurbeheer.


Deze zelfredzame rassen kunnen in principe jaarrond hun eten vinden. Toch vinden mensen het noodzakelijk om de dieren te gaan bijvoederen. Meestal gebeurt dit bij extreme koude of bij hoge waterstand, in sommige gebieden helaas ook jaarrond.
Zou jij het leuk vinden als anderen jouw huisdieren eten gaan geven? De veeverzorgers van Limburgs Landschap vzw volgen hun dieren op en springen in wanneer nodig.

Landschapsarchitecten
Konikpaarden en Gallowayrunderen zijn nauwverwant aan hun wilde voorouders, het oerpaard en het oerrund, en kunnen daardoor prima jaarrond overleven met wat voorhanden is aan voedsel en water in de natuurgebieden. Net daarom is, in tegenstelling tot de reguliere veeteelt, het aantal dieren per ha beperkt. Zo blijft er steeds voldoende voedsel over, maar ontstaat ook een mozaïekstructuur in het gebied: korte grazige stukken; kale plekken waar de dieren zich rollen, open plekken in het bos, struiken waaronder ze bij slecht weer kunnen schuilen en ruigtes daar waar de dieren hun uitwerpselen deponeren. Kortom een gevarieerd landschap waarin heel wat andere dier- en plantensoorten hun voordeel uit halen.

Geen kippen
In de natuurgebieden, zoals Negenoord-Kerkeweerd (Stokkem), waar veel mensen komen én de mensen door het leefgebied van de grote grazers heen kunnen wandelen, zijn de dieren veel tammer en opdringeriger dan in andere gebieden.
Omdat we incidenten zoals bijtgedrag of slaan met de poten willen voorkomen, proberen we mensen jaarlijks opnieuw bewust te maken. Zeker nu, vlak voor de winter, denken vele mensen dat die dieren er maar zielig bij staan. Niets is minder waar. Net zoals alle andere dieren in de natuur hebben ze hun natuurlijke vetreserves op peil gebracht deze zomer en kunnen ze daar op teren. Dit vullen ze aan met verse schors en twijgen. Onze dieren zijn geen kippen in een klein hokje en moeten dus niet gevoederd worden met brood en keukenafval of worteltjes. In tegendeel: ze hebben een heel groot leefgebied waar ze door hun eetgedrag het landschap bepalen. Snoeien en maaien kan daardoor beperkt worden.

Knuffel mij niet
Aaien of knuffelen van paarden lijkt leuk. Maar vaak staan bezoekers er niet bij stil dat ze ‘te gast’ zijn in het leefgebied van de grote grazers. Zij leven er in een familie en hebben een kuddeinstinct. Tussen jou en een groep dieren van elk zo’n 500 kg staat geen draad. We willen de bezoekers van onze natuurgebieden absoluut geen schrik aanjagen. We willen enkel duidelijk maken dat hun gedrag het gedrag van de dieren bepaalt. Ook honden spelen een rol. De dieren kunnen loslopende honden als natuurlijke vijand zien en er naar bijten of slaan. Bovendien verstoren honden ook vogels die op de grond broeden. We vragen daarom ook om honden kort aangelijnd te houden. In natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd in Stokkem is buiten de begrazerszone een ‘hondenlosloopgebied’ voorzien.

Extreem
Onze gebieden met grote grazers worden wekelijks door vrijwillige en professionele veeverzorgers van Limburgs Landschap vzw bezocht. Om te kijken of alles goed gaat en om te checken of de rasters nog in goede staat zijn.
Enkel bij heel extreme temperaturen wordt er voedsel of water gebracht door onze veeverzorgers, omdat onze grote grazers, in tegenstelling tot hun wilde voorouders de dieren begrensd zijn door hun rasters en dus niet verder kunnen trekken naar gebieden waar wel water of voedsel aanwezig is.

GEDRAGSREGELS IN NATUURGEBIEDEN MET BEGRAZING

  •  Ben je te gast in het leefgebied van runderen en paarden? Wees je er dan van bewust dat het geen tamme huisdieren zijn en ze je schade kunnen toebrengen.
  • Hou ALTIJD minimaal 25 meter afstand, óók als de dieren naar u toe komen of op het pad liggen
  • Drijf dieren niet op, maar geef ze de tijd en de ruimte
  • Koeien en paarden beschermen hun kalveren. Blijf uit de buurt van een kalf, ook als het alleen is.
  • Voer de dieren NOOIT. Ze worden hier opdringerig van en gaan misschien bijten. Dit dwingt ons de betreffende dieren te slachten.
  • Loslopende honden veroorzaken onrust. Hou daarom honden ALTIJD aan de lijn.

 

Meld incidenten direct bij onze veeverzorgers via telefoonnummer

Ronny Conen 0495/19 10 91
Kristel Vautmans 0483/72 56 88

 

stardekk ×