terug naar overzicht

Nieuws februari 2019

14/02/2019

Limburgs Landschap start met nieuw natuurgebied in Borgloon

Sinds eind 2018 heeft natuurvereniging Limburgs Landschap vzw er officieel een nieuw natuurgebied bij: de Marmolbeek in Borgloon. Dit gebied van 22 hectare groot is het eerste natuurgebied van Limburgs Landschap vzw in de gemeente Borgloon. Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw beheert op dit moment zo’n 2630 hectare natuurgebied verspreid over 24 Limburgse gemeenten.Samenwerking
De provincieraad gaf in de zitting van 21 november 2018 zijn goedkeuring aan de concessieovereenkomst met Limburgs Landschap vzw en de Nationale boomgaardenstichting voor het beheer van de provinciale natuurterreinen in de vallei van de Marmolbeek in Borgloon.

Het gaat om 8 percelen in de deelgemeente Jesseren. Het gebied is zo’n 22ha groot en bevindt zich in de gemeente Borgloon tussen de Jesserenstraat en de Tongersesteenweg en omvat de gronden van de vallei van de Marmolbeek. De provincie Limburg is eigenaar van het grootste deel van de gronden. Overige gronden behoren tot het patrimonium van de gemeente Borgloon.
De gronden omvatten natte tot droge beemden, bos en een hoogstamboomgaard.

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zal voor dit gebied een beheerplan opmaken. Het praktische beheer zal uitgevoerd worden door plaatselijke landbouwers, verenigd onder Eco². Deze organisatie heeft als doel om landbouwers bij landschaps- en natuurbeheer te betrekken.
De oude hoogstamboomgaard zal door de Nationale Boomgaarden Stichting onderhouden worden. Voor Limburgs Landschap is het een mijlpaal, want in Borgloon had de vereniging nog geen gebied in beheer.
Tussen de percelen van de provincie zijn er ook nog percelen gelegen van de gemeente Borgloon. Het is de wens van de vereniging om ook deze percelen bij het beheerplan te betrekken.

Dikke meidoorns
Het natuurgebied vormt een smalle beboste valleigordel met in het midden de kronkelende Marmolbeek. Het grootste deel van de bossen zijn vandaag populierenaanplanten. De grazige ondergroei werd sinds enkele generaties onderhouden door koeien van een lokale landbouwer. Hier en daar zijn nog restanten van oude houtkanten terug te vinden bestaande uit braammassieven, oude meidoorns (met omtrekken van zo’n 70 cm!), knoteiken en oude wilgen. Lokaal ontspringen bronnetjes op de flanken. De landbouwer heeft hier enkele poeltjes aangelegd in het verleden die het zuivere water vasthouden vooraleer het de beek invloeit. Tegen de Jesserenstraat vloeit het water samen en baant zich een weg doorheen natte ruigtevegetatie met moerasspirea en lisdodde. Erg natte plekken komen ook elders in de vallei voor en vormen vandaag rietruigtes in mozaïek met de omringende graslanden of jonge natte elzenbossen. De schijngrassen zoals zeggesoorten in het grasland wijzen op het natte karakter van de ondergrond. Van de zeldzame bezoekers van dit gebied is de das er alvast eentje. In de nabijheid van het gebied werd een hoofdburcht ontdekt.

Momenteel zijn al enkele inrichtingswerken uitgevoerd onder coördinatie van de VLM. Zo werd er al een nieuwe wandelweg aangelegd.  Ook nieuwe rasters zijn al geplaatst Het toekomstbeeld van dit gebied zal nog verder vorm krijgen, maar het is al duidelijk dat dit een mooie Haspengouwse groene parel zal worden!

Meer info:
Frans Verstraeten, frans.verstraeten@limburgs-landschap.be, 011 53 02 55

 

stardekk ×