terug naar overzicht

Nieuws juli 2019

30/07/2019

Het klaart stilaan op voor de grauwe klauwier

Limburgs Landschap kreeg uit minstens 3 van onze natuurgebieden het leuke nieuws dat er grauwe klauwieren een nestje hadden grootgebracht. Goed nieuws want nog niet zo gek lang geleden was er de vrees dat we deze soort kwijt dreigden te raken. Maar blijkbaar is het tij gekeerd.

Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Nu is de soort wel bezig aan een stevige opmars. Bij onze Waalse vrienden doen ze het zelfs heel goed. In elk geschikt gebied in Wallonië kan je ze dan ook terugvinden. En ook de Voerstreek plukt hier de vruchten van. Daar zit ondertussen elk jaar een gezonde populatie. Daarom was er ook hoop dat de koppels die in onze gebieden in het noorden van Limburg gekend waren. Maar jammer genoeg bleek dat toen niet zo vlot te lopen als gedacht. 

Ondertussen heeft een bewust gekozen beheer gericht op onder andere grauwe klauwier dan toch gewerkt. Met meerdere geslaagde broedsels dit jaar als het ultieme bewijs. Hoewel het aantal koppels elk jaar blijft groeien, is grauwe klauwier geen makkelijke soort om in een gebied te krijgen. 
Allereerst moeten er grote insecten aanwezig zijn, het hoofdeel van hun menu. En dan moeten ze ook bereikbaar zijn voor de vogels. Een combinatie van ruigtestroken en gemaaide percelen in hun leefgebied vinden ze de max. En om te broeden vragen ze ook dichte hagen of bosjes. Met ertussen zeker struiken met dorens. Is dit allemaal aanwezig dan mag je hopen op een bezoek en mogelijk langer verblijf van grauwe klauwieren.
Als trekvogel staat deze soort, net als alle soorten die migreren, stevig onder druk. Door de helse tocht en de jachtdruk in toch nog heel wat gebieden krijgt de populatie elke winter een stevige knauw. En die terug rechttrekken tijdens het broedseizoen is geen simpele opdracht.

Limburgs Landschap is dan ook apetrots op dit huidige resultaat. En we hopen natuurlijk dat het hier niet bij blijft en er op termijn nog meer koppels bijkomen. Wij zullen er alvast alles aan doen om het hen zo veel mogelijk naar hun zin te maken.

Foto: Willy Lemmens
stardekk ×