terug naar overzicht

Nieuws augustus 2019

09/08/2019

Eerste paal gezet aan Ballewijers

Eind 2018 kregen we de goedkeuring voor de plaatsing van een uitkijkplatform aan de Ballewijers in Zonhoven. En binnenkort zal dit project gerealiseerd zijn.
En dit dankzij de financiële steun van BNIP, Life en Natura 2000.
Dit vijvergebied is niet toegankelijk wegens de kwetsbaarheid en de beperkte oppervlakte. Het is dus volledig gereserveerd voor de natuurlijke bewoners. 
De doelsoort is de knoflookpad. Deze is momenteel niet meer aanwezig in het gebied, maar leeft wel nog enkele honderden meters daarvandaan in het Welleken (Vlaams natuurreservaat). De knoflookpad en boomkikker kwamen vroeger voor in het gebied. Door bebouwing, riolering aangesloten op de beken, veranderd beheer (ooit intensieve viskweekvijver) zijn deze soorten verdwenen. De roerdomp en woudaap werden regelmatig broedend vastgesteld in het gebied. Maar zijn momenteel ook niet als broedvogel aanwezig.

Stortplaats

Het vijvercomplex ’De Ballewijers’ ligt in de vallei van de Slangebeek, middenin de Wijers, de regio van 1001 vijvers . Het gebied is in de loop der jaren bijna volledig omsloten door bebouwing en is daardoor een verstoringsgevoelige rustplaats voor heel wat dieren geworden nabij het centrum van de gemeente Zonhoven. Het gebied dat zeer veel natuurpotentieel heeft werd gebruikt als stortplaats voor tuinafval en zwerfvuil. Gelukkig ligt die periode achter ons. Buiten af en toe wat tuinafval van buurtbewoners blijft het storten van afval beperkt. 
Zo is er opnieuw een schitterend natuurgebied ontstaan vlak bij de bebouwing. Een oase van rust.

Uitkijken

Het is daarom zeer belangrijk de buurtbewoners en de gemeente te betrekken bij dit gebied door enerzijds te laten zien welke natuurpracht er schuilgaat achter de begroeide dijk.
Limburgs Landschap vzw heeft daarom de bomen op de dijk langs de Molenschansweg laten kappen in eigen beheer. Hierdoor komt meer licht op het water, wat positief is voor amfibiën, zoals bv. de knoflookpad.
Door de open zichtas op de Ballewijervijvers gaan de buurtbewoners en toevallige passanten de omgeving meer gaan appreciëren. Via het uitkijkplatform komen ze meer te weten over deze waardevolle vijvers en de zeldzame soorten die eraan verbonden zijn.
Om alsnog ongewenste verstoring tegen te gaan, willen we langs de dijk een afrastering plaatsen.
stardekk ×