terug naar overzicht

Nieuws november 2019

19/11/2019

Uitkijkplatform Ballewijers officieel ingehuldigd

Sinds 1994 beheert natuurvereniging Limburgs Landschap vzw dit gebied. De twee vijvers, de Reddel en het Saarbroek, zijn een waar paradijs voor heel wat dier- en plantensoorten. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door het ontginnen van veen en later in gebruik genomen als viskweekvijvers.

Vijvers met geschiedenis

Het Saarbroek werd al in 1492 vermeld in de Zonhovense schepenregisters. De benoeming ‘broek’ voor moerassige grond kent wel iedereen. Het eerste deel van de naam, meer bepaald ‘Saar’, kan enerzijds komen van ‘zouwen’ of ‘sauwen’, wat sloten betekent. Anderzijds betekent ‘zaar’ ook zegge, een plant die bij voorkeur in moerasgronden gedijt. De benaming Ruddel vinden we in 1480 terug als ‘ruddelken, ruddelweyer’. Waarschijnlijk is de grondvorm het woord reu-del een samenstelling van reu of rode, door rooien bebouwbaar gemaakt land en van del, laag of lager gelegen land. Deze oude vermeldingen betekenen dat zowel het Saarbroek als de Reddel sedert eeuwen passen in de Zonhovense traditie van viskweek en de daarbij horende vijvers.

Rust roest niet

Het kleine, maar waardevolle gebied is in de loop van de jaren bijna volledig omsloten door bebouwing en is daardoor een ‘verstoringsgevoelige rustplaats’ voor heel wat dieren geworden.
Het gebied met hoge natuurwaarden kende in zijn beginperiode als reservaat heel wat knelpunten. Zo werd er langs bijna alle grenzen van het gebied gestort. Mensen gingen er zwemmen, schaatsen en bootje varen op de vijvers. Soms leverde dat onveilige situaties op. Om dit tegen te gaan, werden er afrasteringen geplaatst en bomen geplant ter hoogte van de Molenschansweg. Het zicht van vanop de Molenschansweg groeide dicht en zo werd de toegang tot het gebied verhinderd.
Door het gebied de nodige rust te gunnen, raakten de lokale mensen het contact kwijt met het gebied. Nu wil natuurvereniging Limburgs Landschap deze band graag herstellen.

Spot de roerdomp en woudaap

Daarom werd er begin 2018 een aanvraag opgestart voor de bouw van een uitkijkplatform aan de molenschansweg. Dankzij Europese steun van Life BNIP en Natura 2000 samen met het project van De Wijers kon de uitvoering in 2019 gerealiseerd worden. De werkploegen van Limburgs Landschap vzw en de Winning leverden prachtig werk. Hierdoor kan iedereen nu vanaf het uitkijkplatform genieten van het gebied. Voor rolstoelgebruikers werd ook een uitzichtplekje voorzien onder het platform.

“De knoflookpad en de boomkikker kwamen historisch voor in het gebied ‘De Ballewijers’. Door gewijzigd beheer (naar een intensieve viskweekvijver) eind vorige eeuw zijn deze soorten jammer genoeg verdwenen”, vertelt Veerle Cielen, beheerder voor Limburgs Landschap vzw. “De roerdomp en woudaap worden wel nog regelmatig broedend vastgesteld in het gebied, maar de boomkikker en de knoflookpad zijn voorlopig nog niet terug. Daarvoor worden in de toekomst grotere inrichtingsmaatregelen gepland, en middelen gezocht.

 

stardekk ×