terug naar overzicht

Nieuws augustus 2013

13/08/2013

Vergroting leefgebied boomkikker en grauwe klauwier in natuurgebied ‘t Hasselterbroek

BREE: In natuurgebied ’t Hasselterbroek, vlakbij het Stamprooierbroek, op de grens van de gemeente Kinrooi en Bree werd de afgelopen maanden het bestaande begrazingsraster uitgebreid met 2,5 km. Op maandag 12 augustus werd het begrazingsraster plechtig ingehuldigd in het bij zijn van Rik Hertogs, schepen van Leefmilieu van de gemeente Bree, en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu. Door het begrazingsraster met Gallowayrunderen en Konikpaarden wil natuurvereniging Limburgs Landschap vzw het leefgebied voor de boomkikker en grauwe klauwier vergroten en verbeteren.

Schatkamer aan natuur
In het Hasselterbroek en Stamprooierbroek, twee natuurgebieden midden in hartje Kempen-Broek beheert natuurvereniging Limburgs Landschap vzw meer dan 330 ha natte natuur. Broekbossen, moerassen, natte hooilanden, natuurlijke poelen en vijvers, doorkruist met heggen en houtkanten. Kortom, natuur met een enorme schatkamer aan soorten, waarmee het vaak moeilijk gaat. Het beschermen en beheren van deze biotopen is voor deze soorten dan ook van levensbelang.

Boomkikkerproject
Twee van deze soorten zijn de boomkikker en grauwe klauwier. ‘Voor de boomkikker werd het bestaande raster door onze ploeg uitgebreid met 2,5 km,’ zegt Guido Knoops, ploegbaas van Limburgs Landschap vzw. In totaal zijn er nu 4 begrazingszones in de cluster Stamprooierbroek – ’ t Hasselterbroek, samen goed voor ongeveer 103 ha begraasd gebied. De werken en het materiaal werden gefinancierd door een eenmalig inrichtingsproject van de Vlaamse Overheid en middelen van ARK Natuurontwikkeling in het kader van hun boomkikkerproject.

Natuurlijke beheerders
Door middel van de extensieve begrazing met zelfredzame Gallowayrunderen en Konikpaarden hoopt Limburgs Landschap vzw een ideaal zomerbiotoop te creëren voor de boomkikker. Zo’n biotoop bestaat uit een gevarieerd mozaïeklandschap van graslanden, ruigten, bramenpartijen en bossen’, zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw. Naast de realisatie van een geschikt zomerbiotoop, staan dit najaar ook nog graafwerken voor een 5-tal voortplantingsplaatsen op het programma. Tijdens de voortplantingsfase heeft de boomkikker immers behoefte aan water dat vrij is van roofvis. Daarom worden ondiepe poelen gegraven die af en toe, bij langdurige droogte, droogvallen.

Als einddoel hebben we een grensoverschrijdend begrazingproject voor ogen in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling, waarbij kuddes runderen en paarden in grote delen van het hele Kempen-Broek vrij kunnen rondlopen.

Een plus een geeft drie
Het mozaïek van grasland, ruigte en bos die Limburgs Landschap vzw nastreeft in het gebied zal niet alleen de boomkikker ten goede komen. We verwachten dat ook de grauwe klauwier en vele andere zeldzamere soorten hiervan zullen profiteren,’ zegt David Beyen, natuurbeheerplanner bij Limburgs Landschap vzw. ‘De ontwikkeling van het gebied gaat gestaag verlopen en continue veranderen door de grote grazers. Maar hopelijk heeft de grauwe klauwier het hier snel naar zijn zin,’ zegt Beyen. De zeldzame en in Vlaanderen met uitsterven bedreigde vogel heeft een landschap nodig met hoge bomen, laag struweel, grasland, ruigte, pioniersvegetaties (zandwegjes, bloemenrijke akkers) en poelen. Als het biotoop geschikt is voor hen, genieten er heel wat diersoorten mee van het gevoerde beheer. Geelgors, boompieper en verschillende libellen , zijn er maar enkelen van.

Duwtje in de rug voor de grauwe klauwier
In het nabijgelegen natuurgebied Sint-Maartensheide (beheer Natuurpunt) werd de grauwe klauwier al verschillende malen waargenomen. En ook dit jaar foerageerde een paartje grauwe klauwier in ‘t Hasselterbroek. Tot broeden kwam hij tot dusver niet. Limburgs Landschap vzw diende daarom samen met de gemeente Bree een biodiversiteitsproject in bij de Provincie Limburg. ‘Afgelopen week ontvingen we het heuglijke nieuws dat dit project werd goedgekeurd’, zegt Frans Verstraeten. ‘Met het project willen we in de begrazingszone, maar ook op een aantal weilanden die in eigendom zijn van Limburgs Landschap vzw versneld een 5-tal biotopen inrichten voor de grauwe klauwier. Her en der zullen typische struweelsoorten zoals hondsroos, braam en gelderse roos aangeplant worden.’ ‘In het Kempen-Broek wordt als doelstelling zo’n 20 tot 25 paartjes grauwe klauwier vooropgesteld. Limburgs Landschap vzw geeft nu met steun van de Provincie een belangrijke aanzet in de goede richting om het biotoop van deze provinciale GAL soort te verbeteren, ‘zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu. ‘De grauwe klauwier is een aaibare soort met letterlijk en figuurlijk een hoog ‘zorro’gehalte. Hij is als het ware een verdediger van een verdwijnend landschap.’
Limburgs Landschap vzw gaat samenwerken met enkele landbouwers en scholen. Daarnaast komt er ook een tweedaagse studiedag over de grauwe klauwier. ‘De grauwe klauwier is de adoptiesoort van onze gemeente Bree’, zegt schepen van leefmilieu Rik Hertog. ‘We sprongen dan ook meteen als partner op de kar toen Limburgs Landschap vzw met dit projectvoorstel kwam.’ De natuurgebieden in en rond Bree vormen een belangrijke toeristische- en economische troef voor de gemeente.

 

stardekk ×