Wie

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil zo veel mogelijk de Limburgse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden, beschermen en beheren. Dit doen we samen met 27 personeelsleden, honderd vrijwilligers en sympathisanten. Maar ook jouw steun als lid telt!

Limburgs Landschap is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk en werkt alleen in Belgisch Limburg, voor de Limburgse natuur. Door ons tot één provincie te beperken, kunnen alle middelen daarop geconcentreerd worden. Zo kan het overgrote deel van de middelen effectief naar aankoop, beheer, natuurontwikkeling en openstelling gaan!

Lid worden

Vind je natuur belangrijk? Wil je dat er voldoende Limburgse natuur overblijft om in te wandelen, te ontspannen of te spelen? Hoop je dat natuurgebieden en de biodiversiteit worden behouden voor de toekomst? Dan ben jij -net als ons- gedreven door natuur! Steun ons daarom en maak met 15 euro per jaar het verschil!

Als dank voor je steun geniet je van onze ledenvoordelen, ontvang jij ons welkomstpakket met onder andere onze wandelbox ter waarde van €10 en 4 maal per jaar het Limburgs Landschap Magazine.

PS: Wil je het jezelf en ons gemakkelijk maken? Maak dan een doorlopende opdracht aan en geef dit aan ons door. Dan hoeven we jou geen herinneringsbrieven meer te sturen.lid worden

Personeel

Momenteel telt Limburgs Landschap vzw 27 werknemers in vaste dienst. Vanachter de PC of in de gebieden, samen werken ze aan meer natuur in Limburg.

Voor contact, klik hier.

Bestuur

Voor de organisatie en bestuur van Limburgs Landschap tracht de natuurvereniging de expertise van personeelsleden en vrijwilligers zoveel mogelijk te verweven. 

Daarom kent Limburgs Landschap vzw naast een raad van bestuur en algemene vergadering, ook een vijftal commissies (aankoop, financiën, PR, beheer en personeel), waarin personeel en vrijwilligers zich buigen over de voor hun specifieke thema’s.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van Limburgs Landschap vzw zetten op verschillende manieren hun schouders onder het werk van Limburgs Landschap vzw. Je vindt ze terug in de raad van bestuur of algemene vergadering, als conservator van een gebied, als natuurgids... Maar ook mee helpen met het beheer, fotograferen en waarnemingen doen horen er bij!

Ook zin gekregen? Klik dan hier voor meer informatie!

Medegebruikers

Limburgs Landschap vzw is voorstander van het betrekken van andere gebruikers van de open ruimte, zoals landbouwers, jagers en vissers.
Zo wordt het voor beiden een win-win situatie: zo mogen landbouwers via overeenkomsten de hooilanden maaien of helpen jagers en vissers mee met het beheer.

AGM (alternatieve gerechtelijke maatregelen)

Het dienstverleningsproject ‘Limburgs Landschap’, vormt een samenwerkingsverband tussen Limburgs Landschap vzw en de gemeente Houthalen-Helchteren en startte in 1996. In het project werken gestraften onder begeleiding in de natuur. Men verzamelt zwerfvuil, kapt bomen, maait of plagt heide, plaatst rasters voor vee, enzovoort. De begeleiders werken mee met de werkgestraften. Ze geven een woordje uitleg, maar hechten anderzijds veel belang aan stiptheid, inzet, structuur en het naleven van afspraken. De werkstraf (vroeger een ’alternatieve straf’ nu een ’autonome straf’) is geen vrijblijvende tijdsbesteding. Het dienstverleningsproject richt zich op meerderjarigen doorverwezen door de justitiehuizen van Hasselt en Tongeren.

De begeleiding wordt verzorgd door Ben Jouck en Frank Schroyen die door de gemeente Houthalen-Helchteren zijn gedetacheerd naar onze vereniging. Ze zijn elke donderdag te bereiken in het Domherenhuis.

Ontstaansgeschiedenis

Het verhaal van Limburgs Landschap vzw begint in 1971, toen de vzw werd opgericht om het Stamprooierbroek te redden en te verhinderen dat er zich een varkenskwekerij zou vestigen. De cruciale stukken grond werden door de vrijwilligers van het eerste uur aangekocht met eigen middelen en met geld dat bij een bank werd geleend. Let wel: de oprichters van (Stichting) Limburgs Landschap stelden zich hierbij hoofdelijk en persoonlijk borg. Binnen de drie jaar was de lening afbetaald! In de beginjaren werd dan ook van alles en nog wat gedaan om aan centen te geraken: papier en karton werden ingezameld en gestockeerd tot de marktprijs hoog genoeg lag, er werden rommelmarkten georganiseerd, stickers en postkaarten verkocht. Na enige tijd kwamen allerlei instanties met financiële steun over de brug: WWF, de Koning Boudewijnstichting, Stichting Leefmilieu en serviceclubs zoals Rotary Maasland.

In de daaropvolgende jaren blijft Limburgs Landschap (toen nog Stichting Limburgs Landschap vzw) natuurgronden aankopen. Momenteel beheert Limburgs Landschap meer dan 2300 hectare en de beheerde oppervlakte groeit jaarlijks met ongeveer 100 ha! De grote doorbraak kwam er in 1985, met de komst van gemeentelijke en provinciale aankoopsubsidies gevolgd door inbreng vanwege de Vlaamse gemeenschap.

De grote doorbraak kwam er na 1985, met de komst van gemeentelijke en provinciale aankoopsubsidies, gevolgd door de steun voor aankoop van de Vlaamse gemeenschap. Laatstgenoemde komt ook financieel tussen voor het beheer en de openstelling van de reservaten.

Al die middelen samen dekken echter zelden of nooit de kosten. Daarom probeert Limburgs Landschap vzw het financiële plaatje rond te krijgen via speciale projecten. Ten slotte zorgt de vzw ook voor eigen inkomsten door de verkoop van producten zoals vlees, hooi en hout. En er zijn natuurlijk de leden die ons al jaren trouw steunen.
stardekk ×