Domherenhuis

Het Domherenhuis was een van de vele eigendommen van de familie de Villenfagne de Vogelsanck. Het centrale deel dateert van 1795 en werd gebouwd voor telg Antoine Lambert (1753-1822), die jarenlang kanunnik of domheer aan het Luikse Sint-Jan De Doper kapittel was. Van hoeve met herenhuis evolueerde het geheel tot een kasteel met park in een landschappelijke stijl. Het waren twee dames, juffrouw Leen (1887-1966) en haar moeder Barones douairière Leon de Villenfagne de Vogelsanck (1864-1947), die in de 20ste eeuw een stempel drukten op het klein kasteeltje. Zij lieten de oostelijke bijgebouwen in 1938 slopen voor een conciërgewoning en huiskapel. En in 1964 werd ook de oude lemen westvleugel vervangen door een gebouw in baksteen. Door het overlijden van de laatste bewoonster werd dit gebouw niet volledig voltooid.

De huidige eigenaar, Limburgs Landschap vzw, kocht het Domherenhuis in 1999. In 2003 kregen het hoofdgebouw, de conciërgewoning metkapel en de oude schuur een bescherming als monument. Limburgs Landschap vzw wil het complex laten uitgroeien tot een eigentijdse, dynamische uitvalsbasis. Op deze wijze krijgt cultuurhistorisch erfgoed een eigentijdse invulling en wordt het toegankelijk voor het grote publiek.

Wil je meer over de geschiedenis van het Domherenhuis te weten komen? Schaf je dan het boek ’Domherenhuis’ aan dat je vindt in de rubriek ’Onze producten’.
stardekk ×