Bestuur

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Ze is samengesteld uit de werkende leden. Haar rechten en bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd en eveneens omschreven in de statuten. In het voor- en najaar vindt telkens een Algemene Vergadering plaats. Naast de klassieke agenda’s zoals goedkeuren van werkingsverslag en financieel verslag van het voorbije jaar en van het werkingsprogramma en begroting van het komende werkjaar, zal de Algemene Vergadering zich eveneens over specifieke punten buigen. Zo worden bijvoorbeeld de statuten gewijzigd door de Algemene Vergadering.

Op dit moment maken volgende personen deel uit van onze Algemene Vergadering van Limburgs Landschap vzw:
Baenens Albert, Briers Johan,  Corstjens Leo, Creemers Frans, Dejong Peter, Heuvelman Marjolijn, Kupers Luc, Martens Piet, Nuijens Jan, Palmaers Hugo, Peeters Paul, Pluymers Hugo, Sanders Jan, Scheuermann Manja, Slootmaekers Peter, Sourbron Herman, Stevens Marc, Van Esser Pierre, Van Haelst Pierre, Vangrinsven Jean, Verheyden Clem en Verstraeten Frans.

Raad van Bestuur

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn bepaald in de statuten van de vereniging. De Raad van Bestuur staat in voor de goede werking van de vereniging, zowel organisatorisch als financieel. Zij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Momenteel bestaat de Raad van Bestuur van Limburgs Landschap vzw uit:

Albert Baenens (Secretaris), Peter Dejong, Luc Kupers, Paul Peeters, Peter Slootmaekers, Pierre Van Haelst (Voorzitter-Schatbewaarder), Clem Verheyden.
stardekk ×